Μενού Κλείσιμο

Δραστηριότητες

Τα πάντα RE

Το πρόγραμμα ‘Τα πάντα RE’ αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και της μαθητικής κοινότητας για την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων προσπαθώντας…

Καταπολέμηση της βίας και των στερεοτύπων μέσα από την ψηφιακή πολιτιστική έκφραση και διάδραση.

Σκοπός: Η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση του ευρύτερου κοινού σε τρόπους καταπολέμησης της βίας και των στερεοτύπων, αλλά και η δημιουργία σύγχρονων εκπαιδευτικών…

YCOVID 17-30: Νέοι και νέες βγαίνουν από την ευαλωτότητα με Εργασιακή Εκπαίδευση και Προσωπική Ανάπτυξη

Σκοπός: Το έργο YCOVID 17-30 στοχεύει στην ενδυνάμωση της ομάδας-στόχου των μαθητών Ρομά που τελειώνουν το γυμνάσιο και τους νέους ΝΕΕΤs (που δεν βρίσκονται στην…

Διαχείριση της Αντιπαράθεσης σε σχολεία της Ελλάδας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας (SKHC)

Sharing Knowledge, Handling Controversy in schools of Greece, North Macedonia and Bulgaria – Διαχείριση της Αντιπαράθεσης σε σχολεία της Ελλάδας, της Βόρειας Μακεδονίας και της…