Μενού Κλείσιμο

Δραστηριότητες

Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για τη Βιωσιμότητα μιας Πολυπολιτισμικής Κοινωνίας (HRESMC)

Σκοπός του έργου είναι η υποστήριξη της σχολικής κοινότητας στην εφαρμογή εναλλακτικών εκπαιδευτικών πρακτικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη και τη δημοκρατία για ένα…