Μενού Κλείσιμο

home

Ποιοι είμαστε

Η “ΑΝΤΙΓΟΝΗ-Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία” είναι μία ανεξάρτητη, κοινωνική, μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα τη Θεσσαλονίκη και γραφεία στην Αθήνα. Ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της Οικολογικής Κίνησης Θεσσαλονίκης και από το 1993 δραστηριοποιείται σε θέματα που αφορούν το ρατσισμό και τις διακρίσεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική οικολογία, την ειρήνη και τη μη βίαιη επίλυση των συγκρούσεων.

Όραμα

Με την καθοριστική συμμετοχή πλήθους στελεχών, εθελοντριών, εθελοντών, υποστηρικτριών και υποστηρικτών, έχει αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια μια μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων, εμπνεόμενη από ένα συλλογικό και ολιστικό όραμα για τους ανθρώπους, την κοινωνία και τον κόσμο.

Σκοπός της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ είναι η δημιουργία μιας πραγματικά δημοκρατικής, ανοιχτής κοινωνίας, που μέσα από την καλλιέργεια οικουμενικών αξιών, όπως η ελευθερία και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, θα εξασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες για όλους χωρίς καμία διάκριση με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνοτική καταγωγή, το κοινωνικό/οικονομικό/μορφωτικό επίπεδο, την αναπηρία, την ηλικία, τη θρησκεία κ.ά..

Μέσα από τη δράση της, με άξονα την αλληλεγγύη και την ενεργό συμμετοχή, στοχεύει επίσης στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σε θέματα μη διάκρισης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οικολογίας, μη βίας και διαπολιτισμικότητας, παρακινώντας για επαναπροσδιορισμό των κοινωνικών αξιών και προτεραιοτήτων προς μια κατεύθυνση συλλογική, οικολογική και αλληλέγγυα.

Με τον τρόπο αυτό πιστεύουμε πως οι άνθρωποι μπορούμε να ζούμε με αίσθημα ισότητας, ισοτιμίας και κοινής ευθύνης, συμβάλλοντας σε μια κοινωνία ικανή να εξασφαλίσει επαρκές βιοτικό επίπεδο και ποιότητα ζωής για όλους.

Στόχοι:

  • Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης για όλους τους ανθρώπους χωρίς καμία διάκριση, με βάση το φύλο, τη φυλή, την καταγωγή, το κοινωνικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο, την αναπηρία, την ηλικία, το θρήσκευμα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό κ.ά.

  • Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων, κοινωνικής οικολογίας και μη βίας, η καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και κάθε μορφής δυσμενούς διάκρισης των ανθρώπων.

  • Η αλλαγή και η βελτίωση του θεσμικού, του πολιτικού και του κοινωνικού πλαισίου για την ένταξη και την ισότιμη συμμετοχή όλων.

  • Η ενεργός συμμετοχή ατόμων, συλλογικοτήτων και κοινωνικών ομάδων σε δραστηριότητες για την προώθηση της αλληλεγγύης και του σεβασμού στη διαφορετικότητα.

Τελευταία Νέα

Προγράμματα