Μενού Κλείσιμο

Zero Waste BSB

Το έργο “Zero Waste Strategy: Methods and Implementation in Black Sea Basin” (ZeroWasteBSB) είναι ένα διετές έργο, το οποίο στοχεύει να αυξήσει την περιβαλλοντική συνείδηση, κυρίως όσον αφορά τις επιπτώσεις της παραγωγής απορριμμάτων στα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα και να ευαισθητοποιήσει για τη μείωση παραγωγής απορριμμάτων και την ανακύκλωση.

Κύριος Στόχος:
Να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τη ρύπανση των υδάτων εξαιτίας της παραγωγής απορριμμάτων και κυρίως πλαστικού, να διδάξει τους μαθητές πώς να μειώσουν την παραγωγή απορριμμάτων και πώς να ανακυκλώνουν.

Ομάδα στόχος:
Η ομάδα στόχου του έργου αποτελείται από μαθητές, καθηγητές, δασκάλους, γονείς, ενδιαφερόμενους

Δραστηριότητες:

  • Έρευνα στο χαρακτηρισμό απορριμμάτων
  • Εργαστήρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε μαθητές
  • Σχολικές εκδρομές για καθαρισμό της φύσης
  • Σχολικές καμπάνιες
  • Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης κοινωνίας
  • Δημιουργία κέντρου που να παρέχει πληροφορίες για τα απορρίμματα και την ανακύκλωση

Διάρκεια:
Το έργο θα διαρκέσει δύο χρόνια με έναρξη τον Απρίλιο 2020.

Εταίροι:

  • Kirklareli Special Provincial Administration (Turkey) (Project coordinator)
  • ANTIGONE (Greece)
  • The Institute of Market Problems and Economic& Ecological Research of the National Academy of Ukraine (Ukraine)
  • Tsarevo Municipality” (Bulgaria)

Χρηματοδότης:
Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020.

Αρχεία: