Μενού Κλείσιμο

Προγράμματα

Διαχείριση της Αντιπαράθεσης σε σχολεία της Ελλάδας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας (SKHC)

Sharing Knowledge, Handling Controversy in schools of Greece, North Macedonia and Bulgaria – Διαχείριση της Αντιπαράθεσης σε σχολεία της Ελλάδας, της Βόρειας Μακεδονίας και της…

Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για τη Βιωσιμότητα μιας Πολυπολιτισμικής Κοινωνίας (HRESMC)

Σκοπός του έργου είναι η υποστήριξη της σχολικής κοινότητας στην εφαρμογή εναλλακτικών εκπαιδευτικών πρακτικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη και τη δημοκρατία για ένα…