Μενού Κλείσιμο

Προγράμματα

Μειώνω-Επαναχρησιμοποιώ-Ανακυκλώνω- Κομποστοποιώ στον Δήμο Δέλτα (Κ.Α.Μ.Ε.)

Σκοπός: Σκοπός του έργου με τίτλο «Μειώνω-Επαναχρησιμοποιώ-Ανακυκλώνω- Κομποστοποιώ στον Δήμο Δέλτα» με ακρωνύμιο «Κ.Α.Μ.Ε.», είναι η ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας και του ευρύτερου κοινού ώστε…

Διαχείριση της Αντιπαράθεσης σε σχολεία της Ελλάδας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας (SKHC)

Sharing Knowledge, Handling Controversy in schools of Greece, North Macedonia and Bulgaria – Διαχείριση της Αντιπαράθεσης σε σχολεία της Ελλάδας, της Βόρειας Μακεδονίας και της…

Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για τη Βιωσιμότητα μιας Πολυπολιτισμικής Κοινωνίας (HRESMC)

Σκοπός του έργου είναι η υποστήριξη της σχολικής κοινότητας στην εφαρμογή εναλλακτικών εκπαιδευτικών πρακτικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη και τη δημοκρατία για ένα…