Μενού Κλείσιμο

Προγράμματα

Artability

Το Artability είναι ένα διετές έργο για την ανταλλαγή καλών πρακτικών που στόχο έχουν να κινητοποιήσουν τους ανθρώπους με αναπηρίες να εμπλακούν ενεργά στη διαδικασία…

Κύματα ενεργού συμμετοχής του πολίτη στα κοινά, κύματα νομιμότητας

Το πρόγραμμα συνιστά μία προσπάθεια για έναν εποικοδομητικό διάλογο, μέσω διαδικασιών συμμετοχικής δημοκρατίας, μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και των δημοσίων φορέων με σκοπό να…

milieu

Το Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τη ρητορική μίσους, τη βλασφημία και τον αντίκτυπό τους στην ελευθερία της έκφρασης’ (Μελέτη της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Πολιτικών της…