Μενού Κλείσιμο

INCLUSIVE

Human rights Education for an inclusive Greek school community (INCLUSIVE). Εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα για μια ελληνική σχολική κοινότητα για όλους (INCLUSIVE). Το πρόγραμμα INCLUSIVE στοχεύει στην ενσωμάτωση των μαθητών προσφύγων στη ελληνική σχολική κοινότητα.

Συγκεκριμένα, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ πραγματοποιεί εργαστήρια σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια στη Θεσσαλονίκη για την ευαισθητοποίηση των μαθητών στα ανθρώπινα δικαιώματα με ιδιαίτερη έμφαση στα δικαιώματα των προσφύγων και γενικά, των ανθρώπων που έχουν εκτοπιστεί από τη χώρα τους. Παράλληλα, η οργάνωση έχει σταθερή παρουσία στα απογευματινά σχολεία για την εκπαίδευση προσφύγων (ΔΥΕΠ) στα οποία φοιτούν μαθητές πρόσφυγες. Στα εργαστήρια της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ, οι εκπαιδευτές/τριες επικεντρώνονται στους τρόπους με τους οποίους οι συμμετέχοντες θα λειτουργούν ειρηνικά και συνεργατικά μεταξύ τους.

Όσον αφορά στην προετοιμασία της κοινότητας των εκπαιδευτικών, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ πραγματοποιεί εργαστήρια διαπολιτισμικής εκπαίδευσης τα οποία απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης γενικότερα καθώς και εργαστήρια ευαισθητοποίησης τα οποία απευθύνονται σε γονείς και κηδεμόνες.

Το πρόγραμμα αποτελεί μια προσπάθεια να προετοιμαστεί τόσο η τοπική κοινωνία όσο και οι πληθυσμοί των νέων προσφύγων που έφτασαν προσφάτως στη χώρα ώστε να λειτουργήσουν μαζί σε ένα πλαίσιο ανοχής, με όρους αμοιβαίου σεβασμού και κατανόησης.

 

 

Στόχοι προγράμματος

 • Η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή όλων των παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα, χωρίς διακρίσεις, και μέσω της χρήσης μεθόδων και τεχνικών μη τυπικής μάθησης.
 • Ο περιορισμός των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων οι οποίες τροφοδοτούνται και αναπαράγονται με βάση την εθνικότητα, τη γλώσσα, τη θρησκεία, την κουλτούρα κ.ά.
 • Η κινητοποιήση της τοπικής κοινωνίας ενάντια στις ανισότητες και υπέρ της διεκδίκησης ίσων δικαιωμάτων για όλους.
 • Η ανάπτυξη δημοκρατικής συμπεριφοράς και τρόπου ζωής σε κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο.
 • Η προετοιμασία των μαθητών ώστε να μάθουν τρόπους να λειτουργούν μαζί, υπό τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και τις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 • Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών, ώστε, αφενός να γνωρίσουν τις διαπολιτισμικές διαφορές και αφετέρου να εξασκήσουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να εργάζονται σε πολυπολιτισμικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.
 • Η ευαισθητοποίηση των γονέων και κηδεμόνων στα ανθρώπινα δικαιώματα και στα δικαιώματα του παιδιού στην εκπαίδευση και σε κάθε τομέα της κοινωνικής ζωής.

 

 

Ομάδες στόχοι:

 • Μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Δάσκαλοι και καθηγητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Μαθητές πρόσφυγες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα απογευματινά σχολεία (ΔΥΕΠ)
 • Γονείς και κηδεμόνες παιδιών και έφηβων μαθητών

 

 

Δράσεις του προγράμματος

 • Εργαστήρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα βασισμένα στη μεθοδολογία της μη-τυπικής εκπαίδευσης τα οποία απευθύνονται σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Εργαστήρια για την ενίσχυση δεσμών ομάδας και την ειρηνική επίλυση συγκρούσεων τα οποία απευθύνονται σε μαθητές ΔΥΕΠ.
 • Εργαστήρια για την πολυπολιτισμική εκπαίδευση και τη χρήση μεθόδων μη-τυπικής μάθησης πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία απευθύνονται σε δασκάλους και καθηγητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Βιωματικά εργαστήρια που στοχεύουν στην αποδοχή της διαφορετικότητας, τα οποία απευθύνονται σε γονείς και κηδεμόνες.

 

Διάρκεια προγράμματος

 

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούλιο του 2017.

 

 

Πηγή χρηματοδότησης

 

Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland Thessaloniki