Μενού Κλείσιμο

Προγράμματα

PreQual Steps – Ευρωπαϊκές διαστάσεις στην διαπολιστισµική κατάρτιση γυναικών µεταναστριών που εισέρχονται στον τοµέα υγείας και πρόνοιας

Το πρόγραµµα «Κατάρτιση για τις γυναίκες µετανάστριες στον τοµέα της υγείας και πρόνοιας» (PreQual) αποτέλεσε ένα πρόγραµµα συνεργασίας 5 ευρωπαϊκών χωρών στα πλαίσια του εκπαιδευτικού…