Μενού Κλείσιμο

Real Expressive Artistic Learning (REAL)

Το REAL στοχεύει στην ανάδειξη, εμψύχωση και δικτύωση νέων ΑΜΕΑ καλλιτεχνών.

Στόχοι

Το έργο θα συνεισφέρει στη δικτύωση σχετικών οργανισμών της ΕΕ, προκειμένου να υπάρξει ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών, να αναγνωριστούν κοινά προβλήματα ή/και εθνικά προβλήματα για νέους καλλιτέχνες με φυσική ή ψυχική αναπηρία.

 

Ομάδα στόχου

Νεαροί ΑΜΕΑ και καλλιτέχνες ΑΜΕΑ

 

Δραστηριότητες

5 Θεματικά εργαστήρια:

  • Πορτογαλία: το καλλιτεχνικό μέσο θα είναι ο χορός
  • Λιθουανία: το θέατρο θα αποτελέσει το καλλιτεχνικό εργαλείο
  • Πολωνία: Τεχνικές και μέθοδοι προώθησης μεμονομένων και ομάδων νεαρών ΑΜΕΑ καλλιτεχνών
  • Ελλάδα: Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, έμπνευση και κινητοποίηση νεαρών ΑΜΕΑ καλλιτεχνών
  • Μεγ. Βρεττανία: Επίδειξη, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, εκπαίδευση στελεχών σχετικών οργανώσεων για την απελευθέρωση της δυναμικής των νεαρών ΑΜΕΑ καλλιτεχνών και την ένταξή τους στον εθνικό πολιτιστικό διάλογο και στον παγκόσμιο καμβά πολιτιστικών δρώμενων.

 

Διάρκεια

18 μήνες

 

Συμμετέχοντες

  • Headway Arts (Μεγάλη Βρετανία)
  • Αντιγόνη (Ελλάδα)
  • Jaunuoliu dienos centras (Λιθουανία)
  • Associacao Vo’Arte (Πορτογαλία)
  • Ad astra (Πολωνία)

 

Χρηματοδότηση

EU Erasmus +

 

 

 

 

 

Συνάντηση έργου REAL στην Πορτογαλία

REAL (Reflective Expressive Artistic Learning) Project Portugal SUBTITLED from Jason Thompson on Vimeo.

 

Συνάντηση έργου REAL στην Λιθουανία

REAL Lithuania from Jason Thompson on Vimeo.

 

Συνάντηση έργου REAL στην Πολωνία

 

Συνάντηση REAL στη Θεσσαλονίκη