Μενού Κλείσιμο

MICRON! Managing Issues of Controversy by human Rights educatiON!

Το έργο “MICRON!” συμβάλλει στην προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, στην ενίσχυση του εκδημοκρατισμού και στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού στη λειτουργία του σχολείου. Περιλαμβάνει μία σειρά από δραστηριότητες που κύριο στόχο έχουν την ενημέρωση και κινητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας (κυρίως στελεχών εκπαίδευσης, διευθυντών σχολείων και εκπαιδευτικών) σε ζητήματα που αφορούν στην εκπαίδευση για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε 5 νομούς (Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Αχαΐας, Ηρακλείου και Λέσβου).

 

 

 

 

 

 

 

Download file‘MICRON – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗΣ’ – (EL pdf 3.28 Mb)

 

Στόχοι

  • Ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατική πολιτότητα
  • Κινητοποίηση και υποστήριξη της σχολικής κοινότητας για την ανάληψη δράσης προς την εκπαίδευση για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα μέσα από την εφαρμογή σχολικών προγραμμάτων για τη διαχείριση συγκρουσιακών και αμφιλεγόμενων ζητημάτων
  • Προώθηση της αλλαγής της εκπαιδευτικής πολιτικής προς την εκπαίδευση για τη δημοκρατική πολιτότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα

 

Ομάδα στόχου

  • Στελέχη εκπαίδευσης
  • Σχολικοί διευθυντές
  • Εκπαιδευτικοί
  • Σύλλογοι γονέων

 

Δραστηριότητες

  • Μετάφραση, εκτύπωση και διάχυση του εκπαιδευτικού οδηγού “Managing Controversy Developing a Strategy for Handling Controversy and Teaching Controversial Issues in Schools”
  • Πραγματοποίηση δύο κύκλων εκπαιδευτικών εργαστηρίων για στελέχη εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς σε 5 διαφορετικές περιοχές (Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Αχαΐα, Ηράκλειο και Λέσβο) με στόχο την κινητοποίηση των τοπικών σχολείων να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν εκπαιδευτικά προγράμματα για τη διαχείριση συγκρουσιακών / αμφιλεγόμενων ζητημάτων
  • Πραγματοποίηση Τελικού Συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη για την ευρεία ενημέρωση για τη σημασία της εκπαίδευσης για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα

 

Διάρκεια

Σεπτέμβριος 2018 – Μάρτιος 2019

 

Χρηματοδότηση

“MICRON! Managing Issues of Controversy by Human Rights EducatiON” is a project funded by the European Union/Council of Europe Joint Programme “Democratic and Inclusive School Culture in Operation (DISCO)”.