Μενού Κλείσιμο

FREE YOUR HOPE (HOPE)

Η έλλειψη συνειδητοποίησης των φυλακισμένων μητέρων που ασχολούνται με τα παιδιά τους με ποιοτικό τρόπο είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην εκπαίδευση παιδιών στις φυλακές. Το στυλ επικοινωνίας των μητέρων είναι πολλές φορές ακατάλληλο για τα παιδιά και μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξή τους. Επιπλέον, το προσωπικό των φυλακών βιώνει τεράστιο άγχος και πίεση λόγω της αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων στην εργασία τους. Μία διαρθρωτική και ολοκληρωμένη κατάρτιση σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης των μητέρων και των παιδιών που ζουν με τις μητέρες τους είναι αναγκαία. Ο γενικός στόχος του έργου HOPE είναι η δημιουργία βιώσιμης και υψηλού επιπέδου συνεργασίας μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών στην Τουρκία και την Ελλάδα.

Στόχοι

 • Να συμβάλει στην ανάπτυξη μεθοδολογίας και πολιτικής για την προσχολική εκπαίδευση στις φυλακές.
 • Να δημιουργηθεί μια βιώσιμη και μακροχρόνια εταιρική σχέση μεταξύ του TOCEV και της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ.

 

Ομάδες στόχου

 • Παιδιά ηλικίας 0-6 ετών που φυλακίζονται με τις μητέρες τους σε φυλακές
 • Φυλακισμένες μητέρες
 • Συγγενείς των μητέρων και η ευρύτερη κοινωνία
 • Το προσωπικό των φυλακών
 • Το προσωπικό του TOÇEV, το προσωπικό της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ που θα βελτιώσει τις ικανότητές του στη διοργάνωση δράσεων με παιδιά στις φυλακές
 • Άλλες ΜΚΟ
 • Υπουργείο Δικαιοσύνης της Τουρκίας

 

Δραστηριότητες

 • Προπαρασκευαστικές επισκέψεις μελέτης σε επιλεγμένες φυλακές για τον προσδιορισμό της τρέχουσας κατάστασης
 • 2 τύποι εκπαιδεύσεων, 4 συνολικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για το προσωπικό των φυλακών
 • Επίσκεψη για μελέτη περίπτωσης στην Ελλάδα, σεμινάριο και εκπαιδευτικά σεμινάρια για το προσωπικό των φυλακών της Τουρκίας
 • Δραστηριότητες στις φυλακές (7 επισκέψεις σε κάθε φυλακή, 42 επισκέψεις συνολικά)
 • Τελικό Συνέδριο για το δικαίωμα πρόσβασης των παιδιών στην εκπαίδευση
 • Προετοιμασία έκθεσης σχετικά με την προσχολική εκπαίδευση στις φυλακές.

 

Διάρκεια

Απριλίου 2019 – Ιούλιος 2020

 

Εταίροι

 • TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı)
 • ΑΝΤΙΓΟΝΗ (Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία)

 

Υποστηρικτής

Υπουργείο Δικαιοσύνης Τουρκίας, Διεύθυνση Φυλακών

 

Χρηματοδότηση

EuropeAid