Μενού Κλείσιμο

Δραστηριότητες

MobLang Διαπολιτισμικός Διάλογος και Γλωσσική Διαφορετικότητα

Το πρόγραμμα “MobLang” υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Lifelong Learning Programme για τη διευκόλυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου με στόχο τη διατήρηση της γλωσσικής διαφορετικότητας των ανθρώπων…

PreQual Steps – Ευρωπαϊκές διαστάσεις στην διαπολιστισµική κατάρτιση γυναικών µεταναστριών που εισέρχονται στον τοµέα υγείας και πρόνοιας

Το πρόγραµµα «Κατάρτιση για τις γυναίκες µετανάστριες στον τοµέα της υγείας και πρόνοιας» (PreQual) αποτέλεσε ένα πρόγραµµα συνεργασίας 5 ευρωπαϊκών χωρών στα πλαίσια του εκπαιδευτικού…