Μενού Κλείσιμο

2020

 • Ετήσια έκθεση ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 2020
  Καταγραφή φαινομένων, ζητημάτων και κρουσμάτων ρατσισμού, διακρίσεων, ξενοφοβίας αλλά και Ερευνητικών Μελετών ή Καλών Πρακτικών της Διοίκησης τους 6 κρίσιμους τομείς της Απασχόλησης, της Νομοθεσίας, της Εκπαίδευσης, της Στέγασης, της Ρατσιστικής Βίας και της Υγείας & Πρόνοιας. -Nάσος Θεοδωρίδης
  Ethsia_Ekthesi_ANTIGONE_22-12-2020 – [EL]
 • Έκθεση 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, σχετικά με την κατάσταση στην Ελλάδα
  CPT EN.pdf
 • Έκθεση της GENERATION 2.0 για τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Αττικής
  generation2report – [EL]