Μενού Κλείσιμο

2016

(Καταγραφή φαινομένων, ζητημάτων και κρουσμάτων ρατσισμού, διακρίσεων, ξενοφοβίας αλλά και Ερευνητικών Μελετών ή Καλών Πρακτικών της Διοίκησης στους 6 κρίσιμους τομείς της Απασχόλησης, της Νομοθεσίας, της Εκπαίδευσης, της Στέγασης, της Ρατσιστικής Βίας και της Υγείας & Πρόνοιας – Επιμέλεια : Nάσος Θεοδωρίδης)- Η Επιτροπή Πρόληψης Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης επισκέπτεται την Ελλάδα –