Μενού Κλείσιμο

TRYAR: Training of Roma Youth on Antigypsyism and human Rights

Το έργο έχει στόχο να συμβάλει στην καταπολέμηση των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων σε σχέση με τον πληθυσμό Ρομά, μεταξύ των νέων.

Η υλοποίησή του περιλαμβάνει δύο μέρη:

  1. Επιμόρφωση 10 νέων Ρομά, 17-25 ετών, σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ισότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων και των αντι-Ρομά στερεοτύπων, με στόχο τη δημιουργία μιας ομάδας από νέους και νέες Ρομά επιμορφωτές και επιμορφώτριες. Η εκπαίδευση της ομάδας επιμορφωτών θα γίνει μέσα από σειρά εργαστηρίων, από την εκπαιδευτική ομάδα της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ.
  2. Υλοποίηση πιλοτικών εργαστηρίων ευαισθητοποίησης, πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα, τις διακρίσεις και τα στερεότυπα από τους επιμορφωτές και τις επιμορφώτριες Ρομά, σε συνομιλήκους τους, μαθητές και μαθήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, νέους και νέες της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή:
Το έργο TRYAR επιχειρεί να φέρει κοντά νέους και νέες Ρομά και μη-Ρομά της περιοχής της Θεσσαλονίκης, μέσα από το σπάσιμο των αντι-Ρομά στερεοτύπων και των προκαταλήψεων, τόσο στη σχολική κοινότητα όσο και έξω από αυτήν.
Στη διάρκεια του πρώτου σκέλους του προγράμματος, 10 νέοι και νέες Ρομά, 17 με 25 ετών, θα επιμορφωθούν από την ομάδα εκπαίδευσης της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ, ώστε να γίνουν οι ίδιοι και οι ίδιες επιμορφωτές και επιμορφώτριες. Η εκπαίδευσή τους στόχος είναι να περιλαμβάνει τόσο ένα μέρος αποσαφήνισης όρων όπως: προκαταλήψεις, στερεότυπα, ρατσισμός, διακρίσεις, όσο και, συγκεκριμένα, απόκτηση γνώσης πάνω στην ιστορία των Ρομά, τον κοινωνικό και πολιτικό αποκλεισμό τους, τη γενοκτονία και το Ολοκαύτωμα. Σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης των νέων επιμορφωτών και επιμορφωτριών θα αποτελέσει η απόκτηση μεθοδολογίας και εργαλείων της μη τυπικής εκπαίδευσης, μέσα από τεχνικές και δραστηριότητες που στόχο έχουν να κάνουν τη γνώση προσιτή σε όλους και όλες, ανεξαρτήτως κοινωνικού υπόβαθρου και προέλευσης.
Στο δεύτερο σκέλος του προγράμματος, η ομάδα των νέων Ρομά επιμορφωτών και επιμορφωτριών θα υλοποιήσει 10 δίωρα βιωματικά εργαστήρια ευαισθητοποίησης σε ομάδες συνομιλήκων τους, εφήβων και νέων της ευρύτερης κοινότητας, σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων και αντι-Ρομά στερεοτύπων. Κάθε εργαστήριο θα συντονίζεται από δύο νέους και νέες Ρομά επιμορφωτές και επιμορφώτριες, με την υποστήριξη και τη φυσική παρουσία ενός εκπαιδευτή ή μίας εκπαιδεύτριας της ομάδας της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ.

Στόχοι:
-Καταπολέμηση των αντι-Ρομά στερεοτύπων και του ρατσισμού μεταξύ εφήβων και νέων.
-Προσέγγιση των νέων Ρομά και μη-Ρομά, μέσα από την επικοινωνία και τη συναναστροφή των εργαστηρίων.
-Ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση των νέων Ρομά και μη-Ρομά σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινωνικής ισότητας.
-Γνωριμία και εξοικείωση των νέων Ρομά με τη μεθοδολογία, τις τεχνικές και τα εργαλεία της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Ομάδες στόχου:
-Νέοι και νέες Ρομά της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.
-Νέοι και νέες μη-Ρομά της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.
-Μαθητές και μαθήτριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
-Νέοι και νέες εθελοντές ΜΚΟ.

Δραστηριότητες:
-Επιμόρφωση 10 νέων Ρομά, 17-25 ετών, από την ομάδα εκπαίδευσης της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ, μέσα από 5ωρα βιωματικά εργαστήρια, συνολικής διάρκειας 30 ωρών.
-Οργάνωση από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ 10 δίωρων πιλοτικών βιωματικών εργαστηρίων ευαισθητοποίησης, σε συνολικά 150-200 νέους και νέες στη Θεσσαλονίκη (φεστιβάλ νέων, ομάδες εθελοντών, εθελοντριών ΜΚΟ, πολιτιστικές / αθλητικές ομάδες κ.ά.). Κάθε εργαστήριο θα συντονίζεται από δύο νέους και νέες Ρομά επιμορφωτές και επιμορφώτριες και θα υποστηρίζεται από την ομάδα εκπαίδευσης της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ, τόσο σε επίπεδο οργάνωσης όσο και με φυσική παρουσία. Κάθε εργαστήριο θα περιλαμβάνει μια δραστηριότητα αξιολόγησης, η οποία θα βασίζεται στη μεθοδολογία της μη τυπικής εκπαίδευσης.
-Υλοποίηση μιας εξάωρης συνάντησης με τους νέους επιμορφωτές και τις νέες επιμορφώτριες Ρομά, για την ανατροφοδότηση της ομάδας και την οργάνωση της συνέχισης της δράσης της.
-Δημοσίευση και διάχυση έκθεσης δράσεων του έργου σε εθνικούς και τοπικούς φορείς εκπαίδευσης, φορείς της ΚτΠ, επαγγελματίες στην εκπαίδευση κ.α.

Χρηματοδότηση:
European Youth Foundation, Council of Europe

Αρχεία
TRYAR 1st newsletter.pdf
TRYAR educational programme.pdf
TRYAR assessment report ENG.pdf
2016 European Youth Foundation Greek.pdf
TRYAR 2nd newsletter.pdf