Μενού Κλείσιμο

SelfDefenceIT – Οι Μετανάστριες υπερασπίζονται τους εαυτούς τους απέναντι στη Βία των Νέων Τεχνολογιών

Το SelfDefenceIT είναι ένα διεθνές πρόγραμμα, το οποίο προσφέρει την ευκαιρία σε μετανάστριες, μητέρες, νόμιμους κηδεμόνες να γνωρίσουν και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους όσον αφορά τα εργαλεία Ψηφιακής Ενημέρωσης, για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους και τα παιδιά τους από διάφορες απειλές (βία, ρατσισμός, διάκριση) που υπάρχουν στα νέα Μέσα (Διαδίκτυο, κινητά τηλέφωνα, ψηφιακά παιχνίδια).

 

SELFDEFENCE IT

Οι Μετανάστριες υπερασπίζονται τους εαυτούς τους απέναντι στη Βία των Νέων Τεχνολογιών

Μέσα στην πραγματικότητα της γοργά εξελισσόμενης τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας καθώς και της συνεχώς αυξανόμενης ικανότητας των παιδιών και των εφήβων στο χειρισμό των μέσων, οι μετανάστριες βρίσκονται όλο και περισσότερο αντιμέτωπες με νέες προκλήσεις. Όπως συμβαίνει με την πλειοψηφία των παιδιών και των νεαρών, τα παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο  όχι μόνο έχουν αρκετή εμπειρία στα νέα μέσα αλλά και κατέχουν ένα συγκριτικά υψηλό επίπεδο ικανοτήτων στα μέσα σε ό,τι αφορά το χειρισμό και τη χρήση του τεχνολογικού εξοπλισμού. Από την άλλη πλευρά, στερούνται σημαντικά την ικανότητα να διαχειρίζονται το ηλεκτρονικό περιεχόμενο από κριτική σκοπιά. Εξαιτίας των συχνά δύσκολων συνθηκών ζωής και εργασίας, είναι δύσκολο για τις ενήλικες μετανάστριες να συμβαδίσουν με αυτές τις εξελίξεις. Το αυξανόμενο κενό σε ό,τι αφορά τις ικανότητες των μητέρων με μεταναστευτικό υπόβαθρο στα νέα μέσα αντιστοιχίζεται με την αυξανόμενη χρήση των μέσων αυτών από τα παιδιά τους και επειδή υπάρχει πιθανότητα τα νέα αυτά μέσα να περικλείουν κινδύνους επίσης με νέες μορφές βίας που σχετίζονται με αυτές τις τεχνολογίες.

Τα παιδιά και οι έφηβοι με ικανότητες χειρισμού των μέσων και ελάχιστη επίβλεψη στην πρόσβασή τους στο Internet είναι πολύ εύκολο να εκθέσουν τους εαυτούς τους σε ακραίες εικόνες, όπως σε πραγματικές δολοφονίες ή βιασμούς (αναφέρονται ως snuff videos). Εξαιτίας της ανωνυμίας και της εύκολης εφαρμογής, η ανταλλαγή εικόνων, βίντεο και μηνυμάτων με ποικίλες απεικονίσεις βίας μεταδίδεται ευρέως και ενέχει κινδύνους αφού οι προβληματικές και επικίνδυνες επαφές είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση.

Βασικές Αρχές του Προγράμματος

Το πρόγραμμα SelfDefenceIT ακολουθεί τις παρακάτω αρχές:

 • Εγγυόμαστε ότι στα πλαίσια του προγράμματός μας οι μετανάστριες δε θα εκληφθούν και δε θα αντιμετωπιστούν ως αντικείμενα έρευνας
 • Οι εταίροι διαβεβαιώνουν ότι η συμμετοχή και η ανάμειξη των μεταναστριών ως εμπειρογνωμόνων στο πρόγραμμα είναι δεδομένη
 • Στηρίζουμε την αυτο-υπεράσπιση και την αυτο-εκπροσώπηση όλων των μη ευνοημένων ομάδων και ατόμων
 • Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των μεταναστριών και η συμβολή στη μάχη ενάντια στο ρατσισμό και στις διακρίσεις στις χώρες εταίρους
 • Οι εταίροι συμφωνούν να απέχουν από την ενίσχυση του διαρκούς διαχωρισμού βάσει φύλου στην αγορά εργασίας

Στόχοι

Το πρόγραμμα SelfDefenceIT στοχεύει στο να βοηθήσει τις μετανάστριες να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους προς μία υπεύθυνη χρήση των μέσων εκπαιδεύοντάς τις γυναίκες στα νέα μέσα. Με τον τρόπο αυτό, το πρόγραμμα αναμένεται να μειώσει τη βία και το ρατσισμό στα νέα μέσα και από τα νέα μέσα εντοπίζοντας σαφή πεδία δράσης και στρατηγικές για αυτο-ενδυνάμωση αυτής της ομάδας στόχου.

Επιπλέον, στα πλαίσια του προγράμματος SelfDefenceIT, στόχος είναι η ενίσχυση της ισοτιμίας σε διαπροσωπικό επίπεδο ανάμεσα στα παιδιά και τις μητέρες και η εξάλειψη των ασυμμετριών ισχύος που προκαλούνται από το όλο και αυξανόμενο χάσμα ικανοτήτων ανάμεσα στις γενιές.

Σύντομη περιγραφή του προγράμματος

Το πρόγραμμα ξεκινά με τη φάση της συλλογής δεδομένων στις χώρες εταίρους και συνεχίζει με τη σύνταξη προπαρασκευτικών αναλυτικών αναφορών σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο. Εξειδικευμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής για τις μετανάστριες παρέχονται μέσω του προγράμματος και βασίζονται στις ανάγκες που εντοπίστηκαν και σε σχέση με τα νέα μέσα αλλά και στη βία που σχετίζεται με τα νέα μέσα. Βάσει των στοιχείων που θα συγκεντρωθούν, η επόμενη φάση είναι ο από κοινού σχεδιασμός των σεμιναρίων και η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού μέσω του οποίου οι μετανάστριες εκπαιδεύονται στις τεχνολογίες διαδικτύου και επικοινωνίας (ICT) και στα νέα μέσα. Ακολουθεί η πραγματοποίηση των σεμιναρίων και η εφαρμογή των εκπαιδευτικών εργαλείων.

Το πρόγραμμα SelfDefenceIT υποστηρίζεται από ένα σύστημα αξιολόγησης για το οποίο χρησιμοποιείται μέθοδος σχεδιασμού προγραμμάτων προσανατολισμένων στους στόχους (ZOPP).

Αποτελέσματα για επίτευξη

 • Ανάλυση
 • Ενίσχυση του επιπέδου γνώσεων των μεταναστριών στη χρήση νέων τεχνολογιών επικοινωνίας ώστε να υποστηρίζουν υπέυθυνα τη συνοδεία των παιδιών τους σε μια κριτική προσέγγιση στη χρήση των νέων μέσων.
 • Εξοικείωση με τους κινδύνους και ανάπτυξη στρατηγικών μέσα από την ανάπτυξη κατάλληλων ικανοτήτων
 • Ανάπτυξη συνείδησης σχετικά με τις διάφορες μορφές βίας αλλά και συγκεκριμένα με τις νέες μορφές βίας
 • Διερεύνηση νέων μορφών βίας
 • Αύξηση των ικανοτήτων των γονέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο στη χρήση νέων τεχνολογιών
 • Κριτικός χειρισμός των δυνατοτήτων των μέσων (εφόσον τα νέα μέσα δεν ενέχουν μόνο κινδύνους, αλλά προσφέρουν και νέους τρόπους και πιθανότητες για τους νεαρούς μετανάστες να πραγματοποιήσουν τις επιθυμίες τους)
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων ώστε να μπορούν να επωφελούνται από τις θετικές πλευρές των νέων τεχνολογιών (επικοινωνία, δικτύωση, συμμετοχή) και να αντιμετώπιζουν τη βία που προκύπτει από τα νέα μέσα (σεξισμός, ρατσισμός, επιθετικότητα…)
 • Ενίσχυση αυτοπεποίθησης και συνείδησης

Ομάδες στόχος

Πρωταρχική ομάδα στόχος:

 • Μετανάστριες
 • Κηδεμόνες
 • Μετανάστριες που εργάζονται με παιδιά

Επωφελούμενοι:

 • παιδιά και έφηβοι μετανάστες πρώτης και δεύτερης γενιάς
 • άντρες κηδεμόνες και εργαζόμενοι με παιδιά

Πηγή Χρηματοδότησης

Το πρόγραμμα SelfDefenceIT πραγματοποιείται χάρη στην υποστήριξη του προγράμματος ΔΑΦΝΗ ΙΙΙ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο γενικός στόχος του προγράμματος ΔΑΦΝΗ ΙΙΙ είναι να συμβάλλει στην προστασία των παιδιών, των νέων και των γυναικών απέναντι σε όλες τις μορφές βίας και να πετύχει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, της ευημερίας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Το πρόγραμμα θα συμβάλλει, ειδικά σε ό,τι αφορά τα παιδιά, τους νέους και τις γυναίκες, στην ανάπτυξη των πολιτικών της ΕΕ και ειδικότερα σε αυτών που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, όπως και στις δράσεις που στοχεύουν στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και στη μάχη ενάντια στην παράνομη διακίνηση των ανθρώπων και στη σεξουαλική εκμετάλλευση. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα μέτρα πρόληψης για την προστασία των παιδιών, των νέων και των γυναικών απέναντι σε όλες τις μορφές βίας.

Ο συγκεκριμένος στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλλει στην αποτροπή και στη μάχη εναντίον όλων των μορφών βίας που συμβαίνουν στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα με θύματα τα παιδιά, τους νέους και τις γυναίκες, περιλαμβανομένης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της παράνομης διακίνησης των ανθρώπων, λαμβάνοντας μέτρα πρόληψης και παρέχοντας υποστήριξη και προστασία για τα θύματα και τις ομάδες που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Διάρκεια

Φεβρουάριος 2011 – Ιανουάριος 2013 (24 μήνες)

Εταίροι

 • MAIZ Autonomes Zentrum von und für Migrantinnen – Αυστρία
 • Freiburg University of Education/ Pädagogische Hochschule Freiburg – Γερμανία
 • ESCODE/ Estudios y cooperacion para el desarrollo – Ισπανία
 • Openhead CIC (Fossbox) – Μ. Βρετανία
 • University of Manchester – Μ. Βρετανία

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μέσω e-mail: it.defence@antigone.gr

 

έκδοση για εκτύπωση – [ΕΛ, 117 KB]