Μενού Κλείσιμο

Schools for Change

Το έργο “Schools for Change” υλοποιείται από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ σε συνεργασία με το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας κάθε σχολική χρονιά, σταθερά από το 2012 έως σήμερα. Περιλαμβάνει την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων μη τυπικής εκπαίδευσης που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τη σχολική κοινότητα για την προώθηση της ειρήνης και της δημοκρατίας στην εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου διοργανώνονται εκπαιδεύσεις σε θεματικές ενότητες για τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς εκπαιδεύσεις με θέμα τη σχολική διαμεσολάβηση ομηλίκων. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση για τα σχολεία.

Περιγραφή προγράμματος

Το Schools for Change απευθύνεται στη σχολική κοινότητα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια) με δράσεις για μαθητές/ριες, εκπαιδευτικούς και γονείς σε θεματικές ενότητες που επιλέγονται σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα κάθε συμμετέχουσας ομάδας. Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ σχετίζονται με μαθήματα του προγράμματος σπουδών –νεοελληνική γλώσσα, κοινωνική και πολιτική αγωγή, θρησκευτικά, ιστορία κ.ά.- ή / και με προαιρετικά προγράμματα και δραστηριότητες που μπορεί να υλοποιούν τα σχολεία σε σχετικές θεματικές.

Οι επιμέρους ενότητες των εκπαιδευτικών εργαστηρίων της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ είναι οι: ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα παιδιού, ισότητα φύλων, ανθρώπινα δικαιώματα και αναπηρία, πρόληψη και αντιμετώπιση προκαταλήψεων και ρατσισμού, πρόληψη και αντιμετώπιση σχολικού εκφοβισμού.

 

Στόχοι

 • ενημέρωση / ευαισθητοποίηση σε ζητήματα δημοκρατίας, ειρήνης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • καταπολέμηση δυσμενών διακρίσεων κάθε μορφής
 • ανάπτυξη ατομικών, κοινωνικών, μαθησιακών δεξιοτήτων
 • αλληλεπίδραση στη σχολική κοινότητα και σε άλλες κοινωνικές ομάδες με αμοιβαίο σεβασμό
 • κατάρτιση στη χρήση της μεθοδολογίας της μη τυπικής εκπαίδευσης (αφορά ομάδες εκπαιδευτικών και επαγγελματιών εκπαίδευσης)

Ομάδες στόχου

 • στελέχη / επαγγελματίες εκπαίδευσης
 • εκπαιδευτικό προσωπικό
 • μαθητές/ριες
 • γονείς

Δραστηριότητες

 • εργαστήρια μη τυπικής εκπαίδευσης για μαθητές/ριες
 • εργαστήρια κατάρτισης για εκπαιδευτικούς
 • βιωματικά σεμινάρια για γονείς
 • εκπαιδεύσεις με μικτές ομάδες

Κάθε εκπαιδευτικό εργαστήριο για μαθητές/ριες έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή έως 25 συμμετεχόντων/ουσών (συνήθως ανά σχολικό τμήμα). Εάν το σχολείο επιθυμεί, μπορούν να πραγματοποιηθούν περισσότερα εργαστήρια σε μία ή σε περισσότερες θεματικές ενότητες. Προηγείται επικοινωνία της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ με τα ενδιαφερόμενα σχολεία ώστε να παρουσιαστεί το πρόγραμμα και οι δραστηριότητες του κάθε εργαστηρίου να επιλεγούν από κοινού με τους/τις υπεύθυνους/ες εκπαιδευτικούς για κάθε τμήμα.

Η διάρκεια και το περιεχόμενο των εκπαιδεύσεων που απευθύνονται σε ομάδες ενηλίκων σχεδιάζονται κατά περίπτωση, μετά από επικοινωνία και σε συνεργασία της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ με το ενδιαφερόμενο σχολείο ή φορέα εκπαίδευσης.

 

Διάρκεια

Το έργο πραγματοποιείται σταθερά κάθε σχολική χρονιά, από τον Σεπτέμβριο του 2012 έως σήμερα.

 

Χρημστοδότηση

Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας

 


Φυλλάδιο Προγράμματος – [ΕΛ, 900 KB]

Έκδοση για εκτύπωση – [ΕΛ, 724 KB]

Σύντομος απολογισμός δράσεων για το σχολικό έτος Σεπτέμβριος 2018 – Ιούνιος 2019  – [ΕΛ, 513 ΚΒ]

Σύντομος απολογισμός εκπαιδευτικών δράσεων ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ κατά το σχολικό έτος 2017-2018 – [ΕΛ, 300 ΚΒ]

Απολογισμός εκπαιδευτικών δράσεων 2015 – [ΕΛ, 700 ΚΒ]

 

Συνεργασία της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ με τα Γραφεία Αγωγής Υγείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης το σχολικό έτος 2015-2016.

Ανατολικής 

Δυτικής

Έγκριση προγράμματος 2021-2022 “Ανθρώπινα δικαιώματα και αποδοχή της διαφορετικότητας”

Έγκριση προγράμματος 2020-2021

Έγκριση προγράμματος 2019-2020

Έγκριση προγράμματος 2018-2019

Έγκριση προγράμματος 2017-2018

Έγκριση προγράμματος 2016-2017

Έγκριση προγράμματος 2013-2016

 

Διαδικτυακός χάρτης σχολείων που συμμετείχαν στο πρόγραμμa SFC

Εντυπώσεις μαθητών/ριών και εκπαιδευτικών από τα εργαστήρια του προγράμματος – [ΕΛ, 180 KB]

Ευχαριστήριες επιστολές