Μενού Κλείσιμο

National Integration Evaluation Mechanism (NIEM) 8η Συνάντηση Συμμαχίας / 8th Coalition Meeting

 

 

 

National Integration Evaluation Mechanism (NIEM)

8η Συνάντηση Συμμαχίας / 8th Coalition Meeting

 

 

Συμπερίληψη & Εκπαίδευση στην Ελλάδα: διέξοδος ή αδιέξοδος?

/

Integration & Education in Greece: way-out or dead-end?

 

 

10.30 – 12.30

Εργαστήριο για τη διαχείριση της αντιπαράθεσης & την πολυ-πολιτισμικότητα

στην εκπαίδευση

/

Workshop on the management of controversy and multi-culturality in education

 

 

12.30 – 12.45

διάλειμμα για καφέ / coffee-break

 

 

12.45 – 14.00

Ανοιχτή συζήτηση για την συμπερίληψη & την εκπαίδευση στην Ελλάδα & Λέσβο,

-στοιχεία από Εθνική Έκθεση ΝIEM της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ-

/

Open discussion for Integration & Education in Greece & Lesvos,

-data from NIEM National Report of ANTIGONE-

 

Σάββατο, 2 Μαρτίου 2019/ Saturday, 2 March 2019

10:00 – 14:30

ΜΟSAIK, Σαπφούς 9 / Sapfous 9

Μυτιλήνη, Λέσβος / Mytilene, Lesvos