Μενού Κλείσιμο

MobLang Διαπολιτισμικός Διάλογος και Γλωσσική Διαφορετικότητα

Το πρόγραμμα “MobLang” υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Lifelong Learning Programme για τη διευκόλυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου με στόχο τη διατήρηση της γλωσσικής διαφορετικότητας των ανθρώπων που ζουν στην ίδια χώρα, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Η διεύρυνση των γνωστικών οριζόντων ανθρώπων που κατάγονται από την Ελλάδα, την Αλβανία ή την Τουρκία μέσα από την εκμάθηση χρήσιμων λέξεων και εννοιών από την κάθε γλώσσα και πολιτισμό, μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο ανθρώπινη και ουσιαστική κοινωνική επαφή ενώ μπορεί να συνεισφέρει στη βελτίωση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων.

MobLang Διαπολιτισμικός Διάλογος και Γλωσσική Διαφορετικότητα

 

Το πρόγραμμα “MobLang” υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Lifelong Learning Programme για τη διευκόλυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου με στόχο τη διατήρηση της γλωσσικής διαφορετικότητας των ανθρώπων που ζουν στην ίδια χώρα, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Η διεύρυνση των γνωστικών οριζόντων ανθρώπων που κατάγονται από την Ελλάδα, την Αλβανία ή την Τουρκία μέσα από την εκμάθηση χρήσιμων λέξεων και εννοιών από την κάθε γλώσσα και πολιτισμό, μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο ανθρώπινη και ουσιαστική κοινωνική επαφή ενώ μπορεί να συνεισφέρει στη βελτίωση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων.

 

Περιγραφή

Η επικοινωνία σε μία ξενη γλώσσα μπορεί να δυσχεράνει τη δημιουργία δεσμών αποτρέποντας διαπολιτισμικές σχέσεις και επικοινωνία. Μία στοιχειώδης γνώση της γλώσσας του συνομιλητή μας, μπορεί  να  εκτιμηθεί  και  να  δημιουργήσει  μία  άνετη  ατμόσφαιρα, η  οποία  επίσης  προωθεί  την ανάπτυξη των σχέσεων.

 

Στις σημερινές συνθήκες ζωής, οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι πολυάσχολοι και δεν έχουν την ευκαιρία να μάθουν μία ξένη γλώσσα η οποία δεν είναι ευρέως διαδεδομένη. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών που σχετίζονται με ευέλικτες διαδικασίες μάθησης προσφέρουν μία εναλλακτική ευκαιρία. Τα κινητά τηλέφωνα δίνουν στους ανθρώπους την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα, με βάση το ρυθμό που θέλουν, ακόμα και κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου τους ή κατά τη διάρκεια του χρόνου αναμονής στις υπηρεσίες, στη μετακίνηση, κ.λπ.

 

Το Πρόγραμμα εφαρμόζει ευέλικτες συμπληρωματικές πρακτικές εκμάθησης γλωσσών και συνεισφέρει στη διατήρηση λιγότερο διαδεδομένων, διδακτέων και χρησιμοποιούμενων ευρωπαϊκών γλωσσών. Η συγκεκριμένη σειρά εντάσσεται σε ένα κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο που περιλαμβάνει επιμέρους δράσεις, ασκήσεις, παιχνίδια, διαγωνισμούς γνώσεων, και πρόσβαση σε πραγματικό εκπαιδευτή. Στόχος είναι να δοθεί η ευκαιρία στα άτομα που μένουν στην ίδια χώρα να δημιουργήσουν φιλίες, επαγγελματικές σχέσεις και γενικότερα γέφυρες επικοινωνίας.

 

Στόχοι

Ενθάρρυνση της εκμάθησης της τούρκικης γλώσσας στην Κύπρο

Ενθάρρυνση της εκμάθησης της βασκικής γλώσσας στην Ισπανία

Ενθάρρυνση της εκμάθησης της Gaelic γλώσσας στη Βόρεια Ιρλανδία

Ενθάρρυνση της εκμάθησης τούρκικης και αλβανικής γλώσσας στην Ελλάδα

 

Ομάδες στόχος

Παιδιά και νέοι

Εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές παιδιών και νέων, μαθητές και γονείς

Επιχειρηματίες

Ταξιδιώτες

 

Δραστηριότητες

Προετοιμασία και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και ηλεκτρονικών μαθημάτων για την άρση των γλωσσικών εμποδίων ανάμεσα σε ανθρώπους διαφορετικής εθνικής καταγωγής που ζουν στην ίδια χώρα καθώς και Ευρωπαίων που επισκέπτονται άλλες χώρες για εργασία ή ψυχαγωγία

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα διαπολιτισμικού διαλόγου και πολιτισμικής ετερότητας

 

Διάρκεια

Δεκέμβριος 2009 – Νοέμβριος 2011

 

Χρηματοδότηση

 

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 75 % από την Education, Audiovisual and Culture Executive Agency της Ε.Ε.

 

Εταίροι

Cyprus Neuroscience & Technology Institute (CNTI) Συντονιστής Εταίρος (Κύπρος)

Cyprus University of Technology Language Centre (Κύπρος)

Elhuyar Foundation (Ισπανία)

Luzia Limited – (Ηνωμένο Βασίλειο)

St. Mary’s University College, Queens University Belfast – (Ηνωμένο Βασίλειο)

ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία

Δρόμος – Ομάδα Μεταναστών και Προσφύγων (Ελλάδα)


έκδοση για εκτύπωση – [ΕΛ, 132ΚΒ]