Μενού Κλείσιμο

Ecolog33 – Νέοι Οικολόγοι Επιχειρηματίες στη Mersin

Το πρόγραμμα “Ekolog33-Νέοι Οικολόγοι Επιχειρηματίες στη Mersin”, υλοποιήθηκε στo πλαίσιo του προγράμματος “Promotion of the Civil Society Dialogue Between EU and Turkey- Youth Initiatives for Dialogue” με πρωταρχικό στόχο την ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου ανάμεσα σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΚτΠ) για την αναζήτηση τρόπων αύξησης της απασχόλησης νέων που αναζητούν εργασία.

Ecolog33 – Νέοι Οικολόγοι Επιχειρηματίες στη Mersin

 

Το πρόγραμμα “Ekolog33-Νέοι Οικολόγοι Επιχειρηματίες στη Mersin”, υλοποιήθηκε στo πλαίσιo του προγράμματος “Promotion of the Civil Society Dialogue Between EU and Turkey- Youth Initiatives for Dialogue” με πρωταρχικό στόχο την ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου ανάμεσα σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΚτΠ) για την αναζήτηση τρόπων αύξησης της απασχόλησης νέων που αναζητούν εργασία.

Περιγραφή προγράμματος

Μέσα από μία σειρά εκπαιδευτικών δράσεων, το πρόγραμμα “Ekolog33” συνέβαλε στην υλοποίηση στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, κυρίως μέσα από την ενίσχυση του διαλόγου της αστικής κοινωνίας ανάμεσα σε τουρικές και ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ). Θέμα της δημόσιας συζήτησης που έλαβε χώρα στο πλασίο του προγράμματος ήταν οι πολιτικές νεολαίας και απασχόλησης της νεολαίας σχετικά με τη βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής δομής της Mersin μέσα από την αύξηση της απασχολησιμότητας της νεολαίας.

Μέσα από το πρόγραμμα παρέχεται εκπαίδευση τόσο σε νέους που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τις οικολογικές επιχειρήσεις στη Mersin, όσο και σε στελέχη οργανώσεων, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία και να προσφέρουν εθελοντικά στις ΜΚΟ.

 

Στόχοι

 1. Η ενθάρρυνση της  οικολογικής  επιχειρηματικότητας στη Mersin.
 2. Η βελτίωση της αξιοποίησης των φυσικών πόρων, με επιχειρησιακές ιδέες που ταιριάζουν στις αρχές 3E (ενέργεια, περιβάλλον, οικονομία)
 3. Η αύξηση της απασχόλησης μέσω της προώθησης της οικο-επιχειρηματικότητας νέων στη Mersin.
 4. Η αύξηση της πληροφόρησης για τις οικολογικές έννοιες της οικο-γεωργίας και του οικο-τουρισμού στη Mersin και η ενθάρρυνση σχετικών δραστηριοτήτων ΜΚΟ στην περιοχή.
 5. Η προώθηση των αμοιβαίων ευεργετικών και βιώσιμων σχέσεων με ευρωπαϊκούς συνεργάτες

 

Ομάδες στόχου

 • νέοι άνεργοι (18-30 ετών)
 • νέοι ενήλικες
 • στελέχη και εθελοντές ΜΚΟ και άλλων οργανώσεων ΚτΠ που αναπτύσσουν δράσεις για την οικολογία και την επιχειρηματικότητα

 

Δραστηριότητες

 • Σχεδιασμός και ολοκλήρωση προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων
 • Οργάνωση συνεδρίου
 • Ολοκλήρωση του περιεχομένου του εκπαιδευτικού προγράμματος
 • Επιλογή συμμετεχόντων
 • Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος
 • Εκπαιδευτική επίσκεψη στην ΑΝΤΙΓΟΝΗ, Ελλάδα
 • Δημιουργία γραφείου προγράμματος στη Τουρκία
 • Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Circolo Festambiente, Ιταλία
 • Συγκεντρωση βασικών πορισμάτων και κατευθυντήριων αρχών από τη σειρά εκπαιδευτικών μαθημάτων
 • Παροχή επιμόρφωσης για τη δημιουργία επιχείρησης και την εύρεση ευκαιριών χρηματοδότησης για τους οικο-επιχειρηματίες

 

Διάρκεια

Ιούλιος 2008 – Νοέμβριος 2009.

 

Χρηματοδότηση

CFCU Turkey

 

Εταίροι

 • MEGİAD Ένωση Νεαρών Επιχειρηματιών στη Mersin – Συντονιστής Εταίρος (Τουρκία)
 • CIRCOLO FESTAMBIENTE Legambiente’s National Office (Ιταλία)
 • ΑΝΤΙΓΟΝΗ-Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία (Ελλάδα)
 • MTSO Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στη Mersin (Τουρκία)

έκδοση για εκτύπωση – [ΕΛ, 217ΚΒ]