Μενού Κλείσιμο

Comics στην εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων, Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης και Ξενώνας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, Σίνδος Εκπαιδευτικό-καλλιτεχνικό πρόγραμμα για εφήβους/ες

Το έργο πραγματοποιείται στο κέντρο προσφύγων στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή παιδιών εφηβικής ηλικίας. Μέσα από την εμπλοκή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι νέοι και νέες συμμετέχοντες/ουσες αλληλεπιδρούν μαθαίνοντας στην ομάδα μέσα από την ανταλλαγή γνώσης, πληροφόρησης και εμπειριών, σε ένα περιβάλλον ελεύθερης έκφρασης και επικοινωνίας. Έτσι, γεμίζουν ευχάριστα και δημιουργικά τον μακρύ χρόνο αναμονής τους μαθαίνοντας παράλληλα να συνεργάζονται ισότιμα και με σεβασμό στα μέλη της ομάδας.

 

Στόχοι

Το έργο αποτελεί μία προσπάθεια για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της μη διάκρισης ανάμεσα σε παιδιά και εφήβους, όχι μόνο στην ομάδα του εκπαιδευτικού προγράμματος, αλλά και ανάμεσα στις διάφορες κοινωνικές ομάδες. Οι δραστηριότητες, στόχο έχουν να πετύχουν την ισότιμη συμμετοχή όλων στην κοινωνική ζωή μακριά απο διακρίσεις, καθώς και να μειώσουν τα περιστατικά βίας και αποκλεισμού ανάμεσα σε ομάδες παιδιών και νέων.

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του έργου είναι οι παρακάτω:

 • Οι συμμετέχοντες/ουσες έφηβοι/ες να εξοικειωθούν με τις οικουμενικές αρχές και τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως ορίζονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καθώς και να αναπτύξουν δημοκρατικές αξίες και συμπεριφορές στην καθημερινή τους ζωή.
 • Οι συμμετέχοντες/ουσες να αναπτύξουν ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες μέσα από ελεύθερη έκφραση και καλλιτεχνική δημιουργία, όχι με τρόπο μοναχικό και παθητικό, αλλά μέσα από την πλήρη και ενεργή συμμετοχή τους σε ένα φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον συνεργατικής μάθησης, αλληλοβοήθειας και ανταλλαγής.
 • Να μάθουν να συνεργάζονται ειρηνικά με ανοχή στη διαφορετικότητα, αποδεχόμενοι όλους/ες χωρίς διακρίσεις με βάση την καταγωγή, τη γλώσσα, το φύλο, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις κ.ά.
 • Να εκφράζουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μία θεραπευτική διαδικασία συνειδητοποιώντας τις δυνατότητες και τα ταλέντα τους.
 • Να ευαισθητοποιήσουν το κοινωνικό σύνολο –κυρίως παιδιά και νέους- μεταφέροντας σε διαφορετικές γλώσσες και πολιτισμούς τη δική τους φωνή, τις ελπίδες και τα όνειρά τους για το μέλλον.

 

 

Ομάδα στόχου

 • Έφηβοι/ες πρόσφυγες που διαμένουν στο Κέντρο Φιλοξενίας στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης και στον Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανηλίκων που λειτουργεί η ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Δραστηριότητες

Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, έφηβοι και έφηβες συμμετέχουν σε μία σειρά από εργαστήρια μη τυπικής εκπαίδευσης σε θεματικές σχετικές με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης, συμμετέχουν και σε καλλιτεχνικά εργαστήρια για τη δημιουργία ιστοριών κόμιξ με θέμα τα δικαιώματα.

Με την ολοκλήρωση των εργαστηρίων, θα έχουν δημιουργηθεί από τους εφήβους 10 ιστορίες σε 5 θεματικές ενότητες. Ως τελικό προϊόν του εκπαιδευτικού προγράμματος, θα δημιουργηθεί ένα βιβλίο με 10 ιστορίες σε σενάριο των εφήβων και εικονογράφηση καλλιτεχνών κόμιξ, το οποίο θα μεταφραστεί στα ελληνικά και στις μητρικές γλώσσες των συμμετεχόντων/ουσών στα εργαστήρια.

Οι 5 θεματικές ενότητες της δράσης θα είναι οι παρακάτω:

 • Δικαιώματα του Παιδιού
 • Ανθρώπινα Δικαιώματα (με έμφαση στο δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας)
 • Ξενοφοβία / Ρατσισμός
 • Ισότητα Φύλων
 • Αναπηρία και δικαιώματα

Διάρκεια

Το έργο πραγματοποιείται από τις 10.10.16 έως τις 31.12.16.

 

Εταίροι

Το έργο “Comics στην εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα” πραγματοποιείται από τις οργανώσεις ΑΝΤΙΓΟΝΗ και ADDART.

 

 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ : Η “ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη- Βία” είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση που έχει την έδρα της στη Θεσσαλονίκη και αναπτύσσει δράσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το 1993.

Σκοπος της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ειναι α) η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης για όλους τους ανθρώπους, χωρίς καμία διάκριση με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνοτική καταγωγή, το κοινωνικό /οικονομικό /μορφωτικό επίπεδο, την αναπηρία, την ηλικία, τη θρησκεία, το σεξουαλικό προσανατολισμό κά. και β) η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου σε θέματα διακρίσεων, ρατσισμού, κοινωνικού αποκλεισμού, θεμελιωδών δικαιωμάτων, οικολογίας, ειρήνης και μη βίας.

 

ADDART: Η ADDART αποτελεί αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με αντικείμενο τη συνεισφορά και προώθηση του πολιτισμού. Ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2014 και έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Βασικοί στόχοι της ADDART είναι η προώθηση του πολιτισμού στο ευρύ κοινό και η δημιουργία πρωτότυπων έργων που θα φέρουν κοινωνικά μηνύματα.

Για να πετύχει τους στόχους της, η ADDART διοργανώνει ποικίλες δράσεις πολιτιστικού και κοινωνικού περιεχομένου όπως εκδηλώσεις και φεστιβάλ με επίκεντρο τις εικαστικές, οπτικουαστικές και ψηφιακές τέχνες. Ακόμη, πραγματοποιεί εκπαιδευτικά εργαστήρια για μαθητές και ενήλικες που θέλουν να δημιουργήσουν, να εμβαθύνουν ή να εξειδικευτούν σε συγκεκριμένες τέχνες, συνδυάζοντας τη δημιουργία με την κοινωνική ευαισθησία. Επιπλέον, προχωρεί σε εκδόσεις και παρουσιάσεις των έργων που ολοκληρώνονται στη διάρκεια των δράσεών της με σκοπό την μεγαλύτερη δυνατή διάχυση και την προώθηση του μηνύματος της πολιτιστικής δημιουργίας.

 

Φορέας Χρηματοδότησης

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR), μέσω της ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων