Μενού Κλείσιμο

2013

(δημοσιογραφική έρευνα της Χ. Πάντζου)- Ετήσια έκθεση 2013 – EL

(Καταγραφή φαινομένων, ζητημάτων και κρουσμάτων ρατσισμού, διακρίσεων, ξενοφοβίας αλλά και Ερευνητικών Μελετών ή Καλών Πρακτικών της Διοίκησης στους 6 κρίσιμους τομείς της Απασχόλησης, της Νομοθεσίας, της Εκπαίδευσης, της Στέγασης, της Ρατσιστικής Βίας και της Υγείας & Πρόνοιας – Nάσος Θεοδωρίδης)- Συστηματικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αιγαίο και στα ελληνοτουρκικά σύνορα – EN

(Έκθεση της “Proasyl”)- Ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το φαινόμενο της ρατσιστικής βίας – EL