Μενού Κλείσιμο

2007

(Καταγραφή φαινομένων, ζητημάτων και κρουσμάτων ρατσισμού, διακρίσεων, ξενοφοβίας αλλά και Καλών Πρακτικών της Διοίκησης στους 6 κρίσιμους τομείς της Απασχόλησης, της Νομοθεσίας, της Εκπαίδευσης, της Στέγασης, της Ρατσιστικής Βίας και της Υγείας & Πρόνοιας)- Έκθεση της ΜΚΟ “PRAKSIS ” για τα εμπόδια και τις δυσκολίες πρόσβασης των Ρομά στις υπηρεσίες υγείας, την εκπαίδευση και την ένταξη τους στη στεγαστική πολιτικη – EL