Μενού Κλείσιμο

Υλικό τεκμηρίωσης από ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς

  • Συνθήκες
  • Νομοθεσία - Νομολογία
  • Διεθνείς έρευνες και μελέτες
  • Έγγραφα πολιτικής
  • (a report by Lucy Vickers published by the European Commission on the authority of the European Network of Legal Experts on the non-discrimination field)

(First results from a recent Eurobarometer survey show that attitudes towards homosexuality vary widely across EU Member States. An average of 44% of EU citizens believe that marriages between same-sex couples should be allowed. Acceptance levels range from 82% in The Netherlands to 12% in Latvia. Marriage -or similar union- is currently possible in the Netherlands, Belgium, Spain, Sweden and the UK. Openness to adoption of children by homosexual couples is more limited. Only 32% of the European public support the idea)

(The present joint report is submitted by five holders of mandates of special procedures of the Commission on Human Rights who have been jointly following the situation of detainees held at theUnited States Naval Base at Guantánamo Bay since June 2004)

(Thematic Comment No3 – by the E.U. Network of Independent Experts on Fundamental Rights (CFR-CDF))

(a Final Report on the “TRAILER Project” produced by the “European Dialogue”)

(A research study written by Sergi Jimenez-Marti, Natalia Jorgensen & Jose Maria Labeaga and financed by the European Commission)

(a Study made by Jacques Dahan, Joan Stavo-Debauge & Dominique Thomas-Hislaire examining the statistical data available at the international, European and national levels that might contribute to an evaluation of the progress made in equality and anti-discrimination issue)

(Επίκαιρη Έκθεση Νάσου Θεοδωρίδη για το Ευρωπαϊκό δίκτυο νομικών εμπειρογνωμόνων κατά των διακρίσεων)

(Επίκαιρη Έκθεση Νάσου Θεοδωρίδη για το Ευρωπαϊκό δίκτυο νομικών εμπειρογνωμόνων κατά των διακρίσεων)

(Μελέτη των Emmanuelle Bribosia και Isabelle Rorive για το Ευρ. Δίκτυο Νομικών Εμπειρογνωμόνων κατά των Διακρίσεων)

(έκδοση του “Ευρωπαϊκού Δικτύου Νομικών Εμπειρογνωμόνων στον τομέα κατά των διακρίσεων”)

(μια πανευρωπαϊκή έρευνα του FRA)

(νομική ανάλυση του Ευρωπαϊκού δικτύου νομικών εμπειρογνωμόνων για και την ισότητα των φύλων και τη μη διάκριση)