Μενού Κλείσιμο

Τελική Εκδήλωση του έργου Κ.Α.Μ.Ε.

Το πρόγραμμα ”ΚΑΜΕ” πραγματοποιήθηκε τον τελευταίο ενάμιση χρόνο από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ, την Οικολογική Κίνηση και τον Δήμο Δέλτα, εν όψει της δημιουργίας του πράσινου σημείου στον προαναφερθέντα Δήμο.

Κύριος σκοπός του προγράμματος ήταν τόσο η ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας, όσο και του ευρύτερου κοινό ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν θετικά στην ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων τους.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε μέσω της συνεργασίας με τρία σχολεία της περιοχής, αλλά και με την διενέργεια εργαστηρίων για ενήλικες(εργαστήριο Κομποστοποίησης και Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας)

Αυτή την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου, στις 18:00, στον όμορφο χώρο του Οικόπολις θα πραγματοποιηθεί η τελευταία εκδήλωση του προγράμματος περιγράφοντας την δομή και τις δράσεις. Οι συντελεστές του έργου θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματά του και θα συζητήσουμε πάνω σε αυτά. Στόχος είναι το παρόν πρόγραμμα να αποτελέσει καλό παράδειγμα εφαρμογής και να υιοθετηθεί από άλλους Δήμους.