Μενού Κλείσιμο

Τα Σχολεία Προστατεύουν το Κλίμα

«Τα Σχολεία Προστατεύουν το Κλίμα» είναι ένα πρόγραμμα δύο ετών που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της κατανάλωσης ενέργειας

Κύριος στόχος:
Στόχος του προγράμματος «Τα Σχολεία Προστατεύουν το Κλίμα» είναι να ευαισθητοποιήσει ολόκληρη τη σχολική κοινότητα για το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και την αναγκαιότητα εξοικονόμησης ενέργειας. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές θα μελετούν το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής μετάβασης και αναπτύσσουν πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας στο σχολικό κτίριο. Επιπλέον, η σχολική κοινότητα αναμένεται να συνειδητοποιήσει και να αλλάξει συμπεριφορά σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, ώστε τελικά να μειώσει το οικολογικό αποτύπωμα του σχολείου. Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα στοχεύει στην ενεργοποίηση των δήμων για ανάληψη δράσης για την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης των σχολικών κτιρίων και, συνεπώς, εξοικονόμηση πόρων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται τα σχολικά έτη 2019/20 και 2020/21 σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας της Θεσσαλονίκης.

Ομάδα στόχος
Η ομάδα στόχος αποτελείται από μαθητές, δασκάλους, γονείς και πολίτες γενικότερα

Δράσεις

  • Περιβαλλοντική εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή
  • Εκπαιδευτικά εργαστήρια μη τυπικής μάθησης
  • Μετρήσεις κατανάλωσης ενέργειας στο κτίριο των σχολείων
  • Σχολική εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και τη σημασία της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας

Διάρκεια
Το πρόγραμμα υλοποιείται τα σχολικά έτη 2019/20 και 2020/21

Εταίροι

  • Κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού και Βερτίσκου
  • ΑΝΤΙΓΟΝΗ-
  • Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ, γραφείο Θεσσαλονίκης
  • Στο πρόγραμμα συνεργάζονται και οι Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης και η Υπεύθυνη Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Φορέας Χρηματοδότησης
Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ, Γραφείο Θεσσαλονίκης