Μενού Κλείσιμο

Στρογγυλή Τράπεζα 19

19η Εθνική Στρογγυλή Τράπεζα κατά των διακρίσεων – Εθνική Συνάντηση NIEM

Θέμα : ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID-19

Πρόγραμμα Εργασιών

Παρουσιάσεις: