Μενού Κλείσιμο

Στρογγυλή Τράπεζα 11

18 Δεκεμβρίου 2012

11η ΕΘνική Στρογγυλή Τράπεζα κατά των διακρίσεων

Θέμα: Η έξαρση της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα της κρίσης

Πρόγραμμα – [ΕΛ]

Φωτογραφίες – [ΕΛ]