Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Τα Πάντα RE

Η “ΑΝΤΙΓΟΝΗ” δημοσιεύει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για ανάθεση με υπεργολαβία της συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών από επιλεγμένες σχολικές μονάδες του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης 3 της Πράξης “Τα Πάντα RE”, η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 και ώρα 17:00.

Βρείτε ολόκληρο το κείμενο της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕΔΩ.