Μενού Κλείσιμο

Η σχολική κοινότητα προστατεύει το κλίμα

Το έργο «Η σχολική κοινότητα προστατεύει το κλίμα» βασίζεται στο Thesclimateschools που σχεδιάστηκε στα τέλη του 2019 για να ξεκινήσει να λειτουργεί στα σχολεία από τον Ιανουάριο του 2020. Η πανδημία COVID-19 επηρέασε σημαντικά την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, αλλά και τον τομέα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα γενικότερα. Στις αρχές Μαρτίου 2020, όταν έγινε το πρώτο γενικό lock-down στην Ελλάδα, η ομάδα του Thessclimateschools κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να ανταποκριθεί γρήγορα στις ανάγκες και να προετοιμάσει εναλλακτικές ψηφιακές δραστηριότητες για την εκπαιδευτική κοινότητα. Λόγω του γεγονότος ότι τα lock-down στην Ελλάδα διήρκεσαν περισσότερο από το αναμενόμενο, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ μετέτρεψε το έργο σε ψηφιακό που θα μπορούσε να υλοποιηθεί στο σπίτι διατηρώντας πάντα τον ίδιο στόχο του έργου. Παρά τις δύσκολες συνθήκες, το έργο ήταν πολύ επιτυχημένο και τα σχόλια των συμμετεχόντων ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Λόγω της επιτυχημένης υλοποίησης του Thessclimateschools, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ και η CER συνεχίζουν την υλοποίηση του έργου προσαρμόζοντας ελαφρά τις δραστηριότητες και τις ομάδες-στόχους σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες.

 

Σκοπός

Στόχος του έργου «Η σχολική κοινότητα προστατεύει το κλίμα» είναι η εκπαίδευση της σχολικής κοινότητας να συνυπάρξει, να συναποφασίσει και να ευαισθητοποιήσει για το θέμα της κλιματικής κρίσης μέσω της βιωματικής μάθησης, της κατανόησης της έννοιας των Ενεργειακών Κοινοτήτων και της προσπάθειας δημιουργίας μιας ευρύτερης Ενεργειακής Κοινότητας μέσω συνεργειών με θεσμούς και πρωτοβουλίες πολιτών.

 

Στόχοι

– Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών για την κλιματική κρίση (αίτια / συνέπειες) με έμφαση στην ενεργειακή κρίση

– Ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των σχολείων

– Κατανόηση της έννοιας και της σημασίας της ενεργειακής κοινότητας

– Εκπαίδευση σε θέματα ειρηνικής συνύπαρξης και ενεργού πολίτη μέσω της ενδυνάμωσης των μαθητικών συμβουλίων και της σημασίας τους για την οικοδόμηση μιας ενεργειακής κοινότητας

– Η καλλιέργεια πρόθεσης δράσης για τη δημιουργία ενεργειακής κοινότητας

 

Ομάδες στόχου

– Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας – Μαθητές – Γονείς (Γυμνάσια)

– Έως 3 πιλοτικές εφαρμογές σε σχολεία (Θεσσαλονίκη, Αθήνα)

– Έως 10 σχολεία με διαδικτυακή εκπαίδευση

– Δευτεροβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση – Τοπική Κοινωνία

 

Δράσεις

– Δημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος

– Ενημερωτική εκδήλωση για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικούς φορείς

– Επικοινωνία και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ και CER

– Προετοιμασία εργαστηρίων και υλοποίηση εργαστηρίων σε σχολεία

– Σχεδιασμός πληροφοριακού υλικού

– Επικοινωνία και διάδοση των δράσεων και των αποτελεσμάτων του έργου

 

Διάρκεια

Το έργο υλοποιείται εντός του 2022

 

Εταίροι

ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία

με τη συμμετοχή της Community Energy River

 

Φορέας Χρηματοδότησης

Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα