Μενού Κλείσιμο

Οι νέοι λένε όχι στη ρητορική μίσους

Νέοι και νέες της Θεσσαλονίκης συμμετέχουν στην εβδομάδα δράσης με τίτλο “Οι νέοι λένε όχι στη ρητορική μίσους” που διοργανώνει η ΑΝΤΙΓΟΝΗ σε συνεργασία με τη “Θεσσαλονίκη-Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014” με στόχο να ανταλλάξουν εμπειρίες και γνώση γύρω από το ζήτημα της ρητορικής μίσους καθώς και να διοργανώσουν τη δική τους εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην πόλη για την καταπολέμηση του φαινομένου.

Οι νέοι λένε όχι στη ρητορική μίσους
“Θεσσαλονίκη-Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014”

 

Νέοι και νέες της Θεσσαλονίκης συμμετέχουν στην εβδομάδα δράσης με τίτλο “Οι νέοι λένε όχι στη ρητορική μίσους” που διοργανώνει η ΑΝΤΙΓΟΝΗ σε συνεργασία με τη “Θεσσαλονίκη-Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014” με στόχο να ανταλλάξουν εμπειρίες και γνώση γύρω από το ζήτημα της ρητορικής μίσους καθώς και να διοργανώσουν τη δική τους εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην πόλη για την καταπολέμηση του φαινομένου.

 

Στόχοι:
Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και η κινητοποίηση των νέων για την καταπολέμηση του ρατσισμού και κάθε μορφής κοινωνικής βίας και αποκλεισμού που εκδηλώνεται μέσα από τη ρητορική μίσους. Οι επιμέρους στόχοι της δράσης είναι οι εξής:

  • Ανάλυση του φαινομένου των διαφορετικών διαστάσεων της ρητορικής μίσους από τους νέους μέσα από συμμετοχικές δραστηριότητες και ομαδική συνεργασία
  • Εντοπισμός των σημείων του φαινομένου της ρητορικής μίσους στα οποία οι νέοι θέλουν να εστιάσουν μέσα από την εκστρατεία τους
  • Γνωριμία των νέων με τα κατάλληλα εργαλεία αναφορικά με το πώς “στήνεται” και πώς “τρέχει” μία εκστρατεία ευαισθητοποίησης
  • Προετοιμασία και πραγματοποίηση μίας πραγματικής εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

Ομάδες στόχου:
Άμεσες
Η δράση απευθύνεται πρωταρχικά σε νέους και νέες ηλικίας 18-35 ετών όπως για παράδειγμα:

  • Εθελοντές ΜΚΟ και άλλων οργανώσεων κοινωνίας των πολιτών
  • Εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές παιδιών και νέων
  • Επαγγελματίες άλλων κλάδων που ασχολούνται με παιδιά και νέους
  • Νέους και νέες ηλικίας 18-35 ετών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στους τομείς της μη διάκρισης και της ισότητας

Έμμεσες
Το σύνολο του κοινωνικού συνόλου που θα ενημερωθεί μέσα από την εκστρατεία ευαισθητοποίησης των νέων για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους

 

Δραστηριότητες
Την εβδομάδα της δράσης θα πραγματοποιηθούν συνολικά 5 τετράωρα εργαστήρια. Στα πρώτα δύο εργαστήρια, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, οι συμμετέχοντες δουλεύοντας ομαδικά, θα ανακαλύψουν τη ρητορική μίσους σε όλες της τις διαστάσεις και θα εντοπίσουν τα σημεία στα οποία θέλουν να εστιάσουν μέσα από την εκστρατεία τους.
Την τρίτη μέρα, μέσα από συμμετοχικές δραστηριότητες, οι νέοι και οι νέες θα μάθουν πώς “στήνεται” και λειτουργεί μία καμπάνια ενημέρωσης ενώ στις δύο επόμενες συναντήσεις οι συμμετέχοντες θα χρησιμοποιήσουν τις ιδέες τους για την παραγωγή υλικού (αφίσα, φυλλάδιο, roll-up, banner, αυτοκόλλητα) και την προετοιμασία της εκστρατείας ενημέρωσης.
Την τελευταία μέρα της δράσης, οι συμμετέχοντες θα διεξάγουν την εκστρατεία τους σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης με την υποστήριξη της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ και όποιων άλλων φορέων που επιθυμούν να συμμετέχουν.

 

Διάρκεια
Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στις 9-13 Δεκεμβρίου 2013 ενώ η εκστρατεία ευαισθητοποίησης την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013.

 

Φορέας Χρηματοδότησης
Η δράση “Οι νέοι λένε όχι στη ρητορική μίσους” πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη “Θεσσαλονίκη-Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014”

 

Για περισσότερες πληροφορίες:
ΑΝΤΙΓΟΝΗ-Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία
Πτολεμαίων 29Α, 6ος όροφος, 54630, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ. 2310.285.688 Fax. 2310.222.503
athanasia.telliou@antigone.gr


έκδοση για εκτύπωση – [ΕΛ, 124 KB]