Μενού Κλείσιμο

Οι νέοι καλλιεργούν για τα δικαιώματά τους “Θεσσαλονίκη-Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014”

Νέοι και νέες της Θεσσαλονίκης συμμετέχουν στην εβδομάδα δράσης με τίτλο “Οι νέοι καλλιεργούν για τα δικαιώματά τους” που διοργανώνει η ΑΝΤΙΓΟΝΗ σε συνεργασία με τη “Θεσσαλονίκη-Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014” για να συζητήσουν για τα περιβαλλοντικά προβλήματα σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και να θέσουν τις βάσεις για τη δημιουργία μιας κοινωνίας πραγματικά δημοκρατικής, αλληλέγγυας και δίκαιης. Τις τελευταίες δύο μέρες της εβδομάδας δράσης, οι νέοι θα έχουν επίσης την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εργαστήρια οικοκηπουρικής με σκοπό την ευαισθητοποίηση των κατοίκων της πόλης και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής τους συνείδησης

Οι νέοι καλλιεργούν για τα δικαιώματά τους

“Θεσσαλονίκη-Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014”

 

Νέοι και νέες της Θεσσαλονίκης συμμετέχουν στην εβδομάδα δράσης με τίτλο “Οι νέοι καλλιεργούν για τα δικαιώματά τους” που διοργανώνει η ΑΝΤΙΓΟΝΗ σε συνεργασία με τη “Θεσσαλονίκη-Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014” για να συζητήσουν για τα περιβαλλοντικά προβλήματα σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και να θέσουν τις βάσεις για τη δημιουργία μιας κοινωνίας πραγματικά δημοκρατικής, αλληλέγγυας και δίκαιης. Τις τελευταίες δύο μέρες της εβδομάδας δράσης, οι νέοι θα έχουν επίσης την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εργαστήρια οικοκηπουρικής με σκοπό την ευαισθητοποίηση των κατοίκων της πόλης και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής τους συνείδησης.

 

Στόχοι:

Μέσα από τη συμμετοχή τους σε βιωματικές δραστηριότητες, σκοπός είναι οι νέοι να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος για την ανθρώπινη ζωή και να κινητοποιηθούν για την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως είναι το δικαίωμα στο νερό και το δικαίωμα στην τροφή, το δικαίωμα στο καθαρό περιβάλλον, η διασφάλιση της περιβαλλοντικής αειφορίας κ.ά.

 

Οι επιμέρους στόχοι της δράσης είναι οι εξής:

 • Ευαισθητοποίηση των νέων για τη δημιουργία μίας βιώσιμης και δημοκρατικής κοινωνίας
 • Ενημέρωση των νέων αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία του περιβάλλοντος
 • Γνωριμία των νέων με τους τρόπους σποράς και καλλιέργειας οπωροκηπευτικών και μυρωδικών
 • Συμμετοχή των νέων σε πρωτοβουλία ενημέρωσης των κατοίκων της Θεσσαλονίκης για τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος στην ποιότητα της ανθρώπινης ζωής
 • Η ενίσχυση του αισθήματος κοινής ευθύνης για την προστασία του περιβάλλοντος και των δημόσιων χώρων
 • Η ανάληψη συλλογικών πρωτοβουλιών, όπως για παράδειγμα η δημιουργία δημόσιας τράπεζας σπόρων η οποία αποτελεί και μέρος της εβδομάδας δράσης

 

Ομάδες στόχου

Άμεσες

Η δράση απευθύνεται πρωταρχικά σε νέους και νέες ηλικίας 18-35 ετών όπως για παράδειγμα:

 • Εθελοντές ΜΚΟ και άλλων οργανώσεων κοινωνίας των πολιτών
 • Εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές παιδιών και νέων
 • Επαγγελματίες άλλων κλάδων που ασχολούνται με παιδιά και νέους
 • Νέους και νέες ηλικίας 18-35 ετών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στους τομείς της κοινωνικής οικολογίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

 

Έμμεσες

Το σύνολο των κατοίκων της πόλης που θα ενημερωθεί από τους νέους συμμετέχοντες στο διήμερο οικοκηπουρικής το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε πράσινο χώρο στο κέντρο της πόλης.

 

Δραστηριότητες

Την εβδομάδα της δράσης θα πραγματοποιηθούν 5 τετράωρα εργαστήρια με θέμα το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε αυτόν τον κύκλο εργαστηρίων, οι συμμετέχοντες, δουλεύοντας ομαδικά, θα γνωρίσουν τα δικαιώματα τρίτης γενιάς και θα αντιληφθούν τη σημασία και τον αλληλένδετο ρόλο τους.

 

Οι επιμέρους θεματικές ενότητες των εργαστηρίων είναι οι:

 • Περιβάλλον και δικαίωμα στη ζωή
 • Δικαίωμα σε τροφή και νερό
 • Φτώχεια και περιβάλλον
 • Δράσεις για την κοινωνία και το περιβάλλον

Τις δύο τελευταίες μέρες της εβδομάδας, θα διοργανωθεί διήμερο εργαστήριο οικοκηπουρικής κατά τη διάρκεια του οποίου οι νέοι συμμετέχοντες στη δράση αλλά και όλοι όσοι επιθυμούν, θα έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν χώρο στο κέντρο της πόλης που θα παραχωρήσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Επίσης, το διήμερο αυτό θα αποτελέσει μία ευκαιρία για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των κατοίκων της πόλης σε θέματα περιβάλλοντος και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 

Διάρκεια

Η εβδομάδα δράσης “Οι νέοι καλλιεργούν για τα δικαιώματά τους” θα πραγματοποιηθεί από τις 26 Μαϊου έως την 1 Ιουνίου 2014.

 

Φορέας Χρηματοδότησης

Η εβδομάδα δράσης “Οι νέοι καλλιεργούν για τα δικαιώματά τους” πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη “Θεσσαλονίκη-Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014”

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΑΝΤΙΓΟΝΗ-Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία

Πτολεμαίων 29Α, 6ος όροφος, 54630, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τηλ. 2310.285.688 Fax. 2310.222.503

athanasia.telliou@antigone.gr

 

Για να δηλώσετε συμμετοχή στα εργαστήρια της δράσης μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα και να τη στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση athanasia.telliou@antigone.gr


έκδοση για εκτύπωση – [ΕΛ, 125 KB]

Αίτηση συμμετοχής – [ΕΛ, 270 KB]

Πρόγραμμα – [ΕΛ, 126 KB]