Μενού Κλείσιμο

Νέος εκπαιδευτικός οδηγός από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ για τη μείωση απορριμμάτων, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή για μαθητές και μαθήτριες

Ένας πρωτότυπος οδηγός μείωσης απορριμμάτων, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή για μαθητές και μαθήτριες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι πλέον διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ.

Ο εν λόγω οδηγός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Δ ́- ΣΤ ́δημοτικού και επιδιώκει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τους για το ζήτημα των απορριμμάτων. Αποτελείται από δύο ενότητες: το «Θεωρητικό Μέρος» και τις «Δραστηριότητες». Ο οδηγός μπορεί να αξιοποιηθεί και από παιδιά μικρότερων τάξεων, ωστόσο σε αυτή την περίπτωση προτείνεται η επεξεργασία του υλικού με την υποστήριξη κάποιου/ας μεγαλύτερου/ης.

Ο εκπαιδευτικός οδηγός συγγράφηκε από την «ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη-Βία» με τη συνεργασία των εκπαιδευτριών Αθηνά Μοτσιοπούλου και Τάνια-Μαρία Γκουζούμα στο πλαίσιο του έργου «Μειώνω-Επαναχρησιμοποιώ-Ανακυκλώνω-Κομποστοποιώ στον Δήμο Δέλτα» με ακρωνύμιο «Κ.Α.Μ.Ε» που υλοποιείται στο πλαίσιο του του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2020» -ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: “ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ»

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε δωρεάν από ΕΔΩ το νέο μας εκπαιδευτικό οδηγό.