Μενού Κλείσιμο

Μειώνω-Επαναχρησιμοποιώ-Ανακυκλώνω- Κομποστοποιώ στον Δήμο Δέλτα (Κ.Α.Μ.Ε.)

Σκοπός:

Σκοπός του έργου με τίτλο «Μειώνω-Επαναχρησιμοποιώ-Ανακυκλώνω- Κομποστοποιώ στον Δήμο Δέλτα» με ακρωνύμιο «Κ.Α.Μ.Ε.» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2020» -ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: “ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ , είναι η ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας και του ευρύτερου κοινού ώστε να επιτευχθεί η ενεργή συμμετοχή αυτών στις προσπάθειες για την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων στο Δήμου Δέλτα.

 

Στόχοι:

 • Ευαισθητοποίηση μαθητών, αγροτών, φοιτητών αγροτικής κατεύθυνσης και κατοίκων της περιοχής προκειμένου να ανταποκριθούν στη φιλοσοφία ZeroWaste που οφείλει να διέπει τις καθημερινές δραστηριότητες όλων, αλλά και την ενεργή συμμετοχή τους για τη λειτουργία Πράσινου Σημείου στην περιοχή της Σίνδου.
 • Εξοικείωση των πολιτών με τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούν για τη σωστή διαχείριση του κάθε ανακυκλώσιμου υλικού.
 • Διάδοση της επανάχρησης και των εναλλακτικών τρόπων αξιοποίησης των άχρηστων υλικών.
 • Δημιουργία δικτύωσης μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και της τοπικής αυτοδιοίκησης για την πιο αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων.

 

Δραστηριότητες:

 • Πρόγραμμα εκπαίδευσης και πρακτικής εφαρμογής «ΜειώνωΕπαναχρησιμοποιώ-Ανακυκλώνω» στα σχολεία του οικισμού Καλοχωρίου ή και σε γειτονικούς οικισμούς.
 • Πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων με φοιτητές του ΤΕΙ Σίνδου, αγροτών της περιοχής και κατοίκων, συμπεριλαμβανομένων νέων ανέργων
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας/ Δράσεις επικοινωνίας και διάχυσης αποτελεσμάτων

 

Ομάδες στόχου:

 • Μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί
 • Ενήλικες, αγρότες, φοιτητές αγροτικής παραγωγής, άνεργοι
 • Τοπική κοινότητα

 

Δικαιούχοι:

 • ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία (Συντονιστής)
 • Οικολογική Κίνηση ν. Θεσσαλονίκης (Εταίρος)
 • Δήμος Δέλτα (Εταίρος)

 

Διάρκεια:

01.09.2021-28.02.2023

 

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός:

49.955,00 €

 

Φορέας χρηματοδότησης:

Πράσινο Ταμείο

 

Αρχεία: