Μενού Κλείσιμο

Ευρωπαϊκός Ιστότοπος για την Ένταξη (EWSI)

Ο Ευρωπαϊκός Ιστότοπος για την Ένταξη (EWSI) είναι μια διαδικτυακή εργαλειοθήκη που αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο να εισφέρει ειδήσεις, καλές πρακτικές και αναλύσεις για την ένταξη των μεταναστών σε επίπεδο ΕΕ και σε επίπεδο χώρας – μέλους. Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ έχει συνάψει συνεργασία με το EWSI ως ειδικός εξωτερικός συνεργάτης για την Ελλάδα, για τη δημιουργία υλικού για τον ιστότοπο και την παροχή στοιχείων σχετικών με την ένταξη μεταναστών από τρίτες χώρες, για τη διενέργεια συγκριτικών αναλύσεων, συγκεντρωτικών μελετών, κ.λπ.

 

Κύριος στόχος:

Το έργο EWSI ασχολείται με την ένταξη μεταναστών από τρίτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έργο παρέχει πληροφορίες ανά χώρα για την κοινή πύλη (portal), όπως για παράδειγμα, ενημέρωση σχετικά με νέες δημοσιεύσεις, εκδηλώσεις, έργα, νομοθεσία και δραστηριότητες των αρχών. Παράγεται επίσης συγκριτική ανάλυση ανά χώρα για την πύλη.

 

Ειδικοί στόχοι σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο.:

  • Ειδήσεις, έγγραφα και εκδηλώσεις για την ένταξη που δημοσιεύονται σε καθημερινή βάση από όλη την ΕΕ
  • Η μεγαλύτερη συλλογή καλών πρακτικών για την ένταξη
  • Ειδικές πανευρωπαϊκές αναλύσεις
  • Επισκόπηση του έργου της ΕΕ για την ένταξη των μεταναστών
  • Ειδικές πληροφορίες χρηματοδότησης σχετικά με τα κονδύλια της ΕΕ και άλλα διαθέσιμα για την ένταξη και τις τρέχουσες προσκλήσεις χρηματοδότησης
  • Αναλυτικές πληροφορίες από κάθε χώρα που συνοψίζουν τα πάντα σχετικά με τη διακυβέρνηση της ένταξης των μεταναστών σε καθεμία από τις χώρες της ΕΕ
  • Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο, συμπεριλαμβανομένων των ανοιχτών κλήσεων

 

Ομάδες στόχοι:

Κυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί ενδιαφερόμενοι συντελεστές που εργάζονται σε θέματα ένταξης σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο βρίσκονται στο επίκεντρο του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου, καθώς έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ως πλατφόρμα σε επίπεδο ΕΕ για δικτύωση σχετικά με την ένταξη, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών για τις πολιτικές και τις πρακτικές.

 

Ενέργειες:

Οι δράσεις του Προγράμματος υλοποιούνται από τους Συντονιστές της κάθε χώρας που είναι έμπειροι εμπειρογνώμονες ένταξης και που εκπροσωπούν τις 27 χώρες της ΕΕ. Οι Συντονιστές αναρτούν περιεχόμενο σε εθνικό επίπεδο, συλλέγουν πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αναλύσεων σε επίπεδο ΕΕ και προωθούν το EWSI στις αντίστοιχες χώρες τους. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τη σχετική νομοθεσία και τα σχετικά έγγραφα πολιτικής, την έρευνα, τις ειδήσεις, τις καλές πρακτικές και τις εκδηλώσεις που εστιάζουν στην ένταξη. Στο πλαίσιο αυτό, έρχονται σε επαφή με κρατικές υπηρεσίες και με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που συμμετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες

 

Συνεργάτες:

Ο βασικός εταίρος είναι η Ομάδα για την Πολιτική Μετανάστευσης (MPG), με έδρα τις Βρυξέλλες, η οποία είναι υπεύθυνη για την καθημερινή συντήρηση του περιεχομένου του ιστότοπου και για τη διαχείριση ενός δικτύου 27 Συντονιστών, που εδρεύουν σε κάθε χώρα – μέλος της ΕΕ και είναι εξέχοντες εμπειρογνώμονες στον τομέα της ένταξης των μεταναστών.

 

Διάρκεια:

Απρίλιος 2022 – Απρίλιος 2025

 

Χρηματοδότηση:

Χρηματοδοτείται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, το οποίο διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.