Μενού Κλείσιμο

“Ευρωπαϊκή επισκόπηση των πολιτικών ένταξης για τους πρόσφυγες : το Σχέδιο Δράσης της Ε.Ε. για την ένταξη και τη συμπερίληψη ως εργαλείο για την ανάδειξη ελλείψεων – Συνδέοντας τα αποτελέσματα του Προγράμματος NIEM με το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ 2021-2027” (Έγγραφο Πολιτικής του NIEM από τη Sinem Yilmaz)

Europe’s patchwork of refugee integration policies pdf, En