Μενού Κλείσιμο

Ετήσια Εκθεση 2018 της “Αντιγόνης

Ετήσια Εκθεση 2018 της ‘Αντιγόνης

Καταγραφή φαινομένων, ζητημάτων και κρουσμάτων ρατσισμού, διακρίσεων, ξενοφοβίας αλλά και Ερευνητικών Μελετών ή Καλών Πρακτικών της Διοίκησης στους 6 κρίσιμους τομείς της Απασχόλησης, της Νομοθεσίας, της Εκπαίδευσης, της Στέγασης, της Ρατσιστικής Βίας και της Υγείας & Πρόνοιας. 

Επιμέλεια : Nάσος Θεοδωρίδης)