Μενού Κλείσιμο

Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για τη Βιωσιμότητα μιας Πολυπολιτισμικής Κοινωνίας (HRESMC)

Σκοπός του έργου είναι η υποστήριξη της σχολικής κοινότητας στην εφαρμογή εναλλακτικών εκπαιδευτικών πρακτικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη και τη δημοκρατία για ένα σχολείο απαλλαγμένο από προκαταλήψεις και κοινωνικές διακρίσεις στη νέα πολυπολιτισμική κοινωνία που συνεχώς διαμορφώνεται.

Στόχοι:

  • Να προσφέρει σε φοιτητές, φοιτήτριες παιδαγωγικών τμημάτων το κίνητρο και τα εκπαιδευτικά εργαλεία να δημιουργούν κλίμα εμπιστοσύνης, ασφάλειας και συνεργασίας για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας ανεξάρτητα από τα στοιχεία της ταυτότητάς τους όπως η καταγωγή, η γλώσσα, ο πολιτισμός, η θρησκεία, το φύλο κ.ά.
  • Να καθιερώσει τη χρήση της μεθοδολογίας της μη τυπικής εκπαίδευσης στη σχολική τάξη.
  • Να ενδυναμώσει τους μαθητές, τις μαθήτριες να κινητοποιηθούν προς την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναγνωρίζοντάς τα ως τη ζωτική προϋπόθεση για μία υγιή, συμμετοχική κοινωνία.

Ομάδες στόχου:

  • Φοιτητές, φοιτήτριες παιδαγωγικών τμημάτων
  • Μαθητές, μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες της εκπαίδευσης

Δράσεις

  • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 39 ωρών για φοιτητές, φοιτήτριες με θέμα τη χρήση της μεθοδολογίας της μη τυπικής εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη σχολική τάξη
  • Πρακτική εφαρμογή της αποκτηθείσας γνώσης και εκπαιδευτικών τεχνικών σε πιλοτικά εργαστήρια για παιδιά και νέους, με εκπαιδευτές, εκπαιδεύτριες τους φοιτητές, φοιτήτριες που συμμετείχαν στην 39ωρη εκπαίδευση
  • Τελική Ημερίδα Έργου για την παρουσίαση των δράσεων και των αποτελεσμάτων του
  • Τελική Έκθεση με τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου για ηλεκτρονική ανάρτηση και ευρεία διάχυση σε εμπλεκόμενους φορείς και άλλους ενδιαφερόμενους, ενδιαφερόμενες

Διάρκεια
Σεπτέμβριος 2020 – Ιούνιος 2021

Χρηματοδότηση
Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Πρόγραμμα: Faces of Migration).

Τελική Εκδήλωση έργου Πρόσκληση / Πρόγραμμα

Εμπειρίες και εντυπώσεις της πρώτης ομάδας φοιτητριών/ών που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του έργου:
Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για τη Βιωσιμότητα μιας Πολυπολιτισμικής Κοινωνίας
Οι πιο σημαντικές στιγμές των συμμετεχόντων/ουσών μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.
Οι φοιτητές του νέου κύκλου μοιράζονται τις σκέψεις τους για το πρόγραμμα

Έκθεση Αποτελεσμάτων Έργου

Infographic Έργου

#title#

#title#