Μενού Κλείσιμο

Διαχείριση της Αντιπαράθεσης σε σχολεία της Ελλάδας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας (SKHC)

Sharing Knowledge, Handling Controversy in schools of Greece, North Macedonia and Bulgaria – Διαχείριση της Αντιπαράθεσης σε σχολεία της Ελλάδας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας (SKHC)

Η σύμπραξη των τριών χωρών (Ελλάδας, Β. Μακεδονίας και Βουλγαρίας) εστιάζει στην ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για την πρόληψη και τη διαχείριση διενέξεων που προκύπτουν από την ύπαρξη συγκρουσιακών ζητημάτων στις εκάστοτε σχολικές κοινότητες. Για την Ελλάδα, αποτελεί συνέχεια του έργου με τίτλο “MICRON!” το οποίο υλοποιήθηκε με επιτυχία από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ τα έτη 2018-2019.

Σκοπός:

Να συμβάλει στη δημιουργία ενός ειρηνικού και συμπεριληπτικού σχολικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, τη Β. Μακεδονία και τη Βουλγαρία.


Στόχοι:

 • Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΚτΠ) στην Ελλάδα, τη Β. Μακεδονία και τη Βουλγαρία να αναπτύξουν από κοινού μία συμμετοχική μεθοδολογία και εργαλεία της μη τυπικής εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα ώστε να διευκολύνουν τις τοπικές σχολικές κοινότητες να αντιμετωπίσουν ζητήματα αντιπαράθεσης στις τρεις χώρες.
 • Οι σχολικές κοινότητες στις τρεις χώρες να ενδυναμωθούν προς την ανάπτυξη μίας εστιασμένης στην κοινωνία (“community based”) προσέγγισης στην καθημερινή λειτουργία τους, ως ένα μέσο κοινωνικής ένταξης και ευημερίας των μελών της.
 • Η μη τυπική εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα να γίνει αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής πρακτικής στις τρεις χώρες.


Ομάδες στόχου:

 • Εκπαιδευτικοί κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης
 • Στελέχη εκπαίδευσης
 • Μαθητές/-ριες, γονείς και κηδεμόνες (έμμεση ομάδα στόχου)


Δραστηριότητες:

 • Μετάφραση και διάχυση του εκπαιδευτικού οδηγού του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) με τίτλο “Διαχείριση της Αντιπαράθεσης – Καταρτίζοντας μία στρατηγική για τη διαχείριση και τη διδασκαλία αμφιλεγόμενων ζητημάτων στα σχολεία” σε Ελλάδα, Β. Μακεδονία και Βουλγαρία. Η μετάφραση του οδηγού στην ελληνική γλώσσα έγινε στο πλαίσιο του έργου “MICRON!” που έχει ολοκληρωθεί από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ.
 • Ανάπτυξη ενός νέου εκπαιδευτικού οδηγού για τη διαχείριση της αντιπαράθεσης σε Ελλάδα, Β. Μακεδονία και Βουλγαρία που περιλαμβάνει τρόπους για τη διαχείριση συγκεκριμένων και κοινών συγκρουσιακών ζητημάτων, που οι σχολικές κοινότητες στις τρεις χώρες καλούνται να αντιμετωπίσουν.
 • Υλοποίηση οκτάωρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχεδιασμένων με βάση το περιεχόμενο των παραπάνω εκπαιδευτικών οδηγών, με τη συμμετοχή ομάδων εκπαιδευτικών σε διάφορες περιοχές των τριών χωρών.
 • Διεξαγωγή της διαδικτυακής Τελικής Ημερίδας του έργου, με στόχο την ευρεία ενημέρωση και κινητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας στις τρεις χώρες.
 • Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας για τη διαχείριση της αντιπαράθεσης μέσα από τη χρήση της μεθοδολογίας της μη τυπικής εκπαίδευσης.


Διάρκεια:

Φεβρουάριος – Οκτώβριος 2021


Εταίροι:

 • ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία (Ελλάδα)
 • Journalists for Human Rights (Β. Μακεδονία)
 • Amalipe CIDT (Βουλγαρία)


Χρηματοδότηση:

Ευρωπαϊκή Ένωση και Συμβούλιο της Ευρώπης, Democratic and Inclusive School Culture in Operation (DISCO)

Ιστοσελίδα:

skhc.antigone.gr

 

Αρχεία:

Έγκριση προγράμματος 2021-2022 “Διαχείριση της αντιπαράθεσης στο σχολείο. Δραστηριότητες για την ειρηνική συνύπαρξη, τη συνεργασία και την κοινωνική κινητοποίηση

Δελτίο τύπου για την εναρκτήρια συνάντηση και την τετραήμερη εκπαιδευτική συνάντηση του έργου SKHC.

Ιστοσελίδα έργου με πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό (Electronic Tool)

Εκπαιδευτικός Οδηγός έργου