Μενού Κλείσιμο

Έκθεση 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, σχετικά με την κατάσταση στην Ελλάδα

Έκθεση 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, σχετικά με την κατάσταση στην Ελλάδα

CPT EN.pdf