« Απόκρυψη Αρχική Νέα Η ιστορία Οι συνεργάτες Δίκτυα Fundamental Rights Agency Εκδόσεις Ετικέτες Επικοινωνία

Δραστηριότητες

Προγράμματα Στρογγυλή Τράπεζα Εθελοντισμός

Βιβλιοθήκη

Υλικό τεκμηρίωσης από ΕΕ
και διεθνείς οργανισμούς
Έρευνες και μελέτες
ειδικά για την Ελλάδα
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις για
τη μετανάστευση και το άσυλο
Εξελίξεις σε θέματα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Εκπαιδευτικό Υλικό

Σύνδεσμοι

Οργανισμοί Εταίροι

Μενού

grflagGR | ENenflag

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Τελευταία νέα με ετικέτα 'Διακρίσεις'όλες οι ετικέτες...

02 ΑΠΡ
2018
09:18
Εγχειρίδιο του FRA για την Ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά των διακρίσεων - έκδοση του 2018
31 ΙΑΝ
2018
13:03
Έκθεση GALE για το δικαίωμα στην εκπαίδευση των φοιτητών -θυμάτων διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και φύλου
19 ΔΕΚ
2017
08:31
Δεύτερη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις μειονότητες και τις διακρίσεις (EU-MIDIS II): βασικά αποτελέσματα για τους Μουσουλμάνους
14 ΔΕΚ
2017
09:12
Έκθεση 2017 για τις διακρίσεις στην Ελλάδα (Νάσος Θεοδωρίδης - Ευρωπαϊκό Δίκτυο νομικών εμπειρογνωμόνων για την ίση μεταχείριση)
20 ΝΟΕ
2017
07:26
"Η εφαρμογή της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων στην περίπτωση των Ρομά"
όλα τα νέα με ετικέτα 'Διακρίσεις'...

Τελευταία προγράμματα με ετικέτα 'Διακρίσεις'όλες οι ετικέτες...

13 ΜΑΡ
2018
08:31
ERASMUS +: MED-looking Youth Shaping EU Policy for a “Ready Europe”
21 ΙΟΥΝ
2015
09:49
Schools for Change
18 ΦΕΒ
2015
02:35
DARE Net
17 ΦΕΒ
2015
22:34
Youth is Tolerance - Combating Anti-Roma Stereotypes among Young People
19 ΙΟΥΛ
2014
06:36
We Are Able to Work 2020 - Able ‘20
όλα τα προγράμματα με ετικέτα 'Διακρίσεις'...