« Απόκρυψη Αρχική Νέα Η ιστορία Οι συνεργάτες Δίκτυα Fundamental Rights Agency Εκδόσεις Ετικέτες Επικοινωνία

Δραστηριότητες

Προγράμματα Στρογγυλή Τράπεζα Εθελοντισμός

Βιβλιοθήκη

Υλικό τεκμηρίωσης από ΕΕ
και διεθνείς οργανισμούς
Έρευνες και μελέτες
ειδικά για την Ελλάδα
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις για
τη μετανάστευση και το άσυλο
Εξελίξεις σε θέματα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Εκπαιδευτικό Υλικό

Σύνδεσμοι

Οργανισμοί Εταίροι

Μενού

grflagGR | ENenflag

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ο σκοπός πραγματοποίησης της ετήσιας Στρογγυλής Τράπεζας της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ, είναι να δημιουργήσει εύφορο έδαφος για συζητήσεις σχετικές με θέματα διακρίσεων και να ενημερώσει και ευαισθητοποιήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας


Επιλέξτε μία στρογγυλή τράπεζα: