« Απόκρυψη Αρχική Νέα Η ιστορία Οι συνεργάτες Δίκτυα Fundamental Rights Agency Εκδόσεις Ετικέτες Επικοινωνία

Δραστηριότητες

Προγράμματα Στρογγυλή Τράπεζα Εθελοντισμός

Βιβλιοθήκη

Υλικό τεκμηρίωσης από ΕΕ
και διεθνείς οργανισμούς
Έρευνες και μελέτες
ειδικά για την Ελλάδα
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις για
τη μετανάστευση και το άσυλο
Εξελίξεις σε θέματα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Εκπαιδευτικό Υλικό

Σύνδεσμοι

Οργανισμοί Εταίροι

Μενού

grflagGR | ENenflag

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

πίσω...

TROS “The route of solidarity: Citizens pathways toward an inclusive Europe”

Ακτιβισμός, Εθελοντισμός, Πρόσφυγες, Μετανάστες

TROS “The route of solidarity: Citizens pathways toward an inclusive Europe”


Σελίδα facebook - Visibility

 

Σκοπός

Οι στόχοι που επιδιώκονται μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος είναι οι παρακάτω:

  • Ανάπτυξη ενός διεθνούς δικτύου εθελοντών, ενεργών στο πεδίο της αλληλεγγύης και της κοινωνικής ένταξης με μετανάστες και πρόσφυγες.
  • Αύξηση του αριθμού των ενεργών εθελοντών στο πεδίο ενδιαφέροντος.
  • Ενίσχυση της γνώσης των εθελοντών στις μεταναστευτικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις τωρινές συνθήκες στις γείτονες χώρες.
  • Ανταλλαγή καλών πρακτικών εθελοντισμού όπως αναπτύσσονται σε επίπεδα βάσης από τους πολίτες.
  • Ανάλυση των νέων μορφών ενεργών πολιτών μέσα από τη συλλογή απόψεων των πρωταγωνιστών στο πεδίο της μετανάστευσης.
  • Χτίσιμο επαν-αφηγήσεων των μεταναστών και προσφύγων μέσα από την ορατότητα των ιστοριών τους και από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες αλληλεγγύης που αναπτύσσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες.
  • Συζήτηση για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ανάπτυξη μηνυμάτων που θα διαχυθούν στα Ευρωπαϊκά όργανα λήψης αποφάσεων.

 

Ομάδα στόχος

Ακτιβιστές και ενεργοί πολίτες στις χώρες της σύμπραξης (Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Κροατία).

 

Δραστηριότητες

Μέσα από διεθνείς συναντήσεις στις χώρες του προγράμματος και διαδικτυακές δράσεις προσκαλούνται ακτιβιστές και εθελοντές του προσφυγικού να ανταλλάξουν εμπειρία. Την ίδια στιγμή, θα παραχθεί οπτικοακουστικό υλικό (web-doc) που ακολουθεί το δρόμο της μετανάστευσης και της αλληλεγγύης στην Ευρώπη.

 

Διάρκεια

Οκτώβριος 2017 - Μάρτιος 2019

 

Πηγή Χρηματοδότησης

Education, Audiovisual and Culture agency (EACEA) of the European Commission