« Απόκρυψη Αρχική Νέα Η ιστορία Οι συνεργάτες Δίκτυα Fundamental Rights Agency Εκδόσεις Ετικέτες Επικοινωνία

Δραστηριότητες

Προγράμματα Στρογγυλή Τράπεζα Εθελοντισμός

Βιβλιοθήκη

Υλικό τεκμηρίωσης από ΕΕ
και διεθνείς οργανισμούς
Έρευνες και μελέτες
ειδικά για την Ελλάδα
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις για
τη μετανάστευση και το άσυλο
Εξελίξεις σε θέματα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Εκπαιδευτικό Υλικό

Σύνδεσμοι

Οργανισμοί Εταίροι

Μενού

grflagGR | ENenflag

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

πίσω...

Ψυχική Ανθεκτικότητα

άνεργοι, τρίτη‑ηλικία

Το έργο «Ψυχική Ανθεκτικότητα» αφορά την ψυχική ενδυνάμωση ανέργων ηλικίας 50 ετών και άνω. Στο πλαίσιο αυτό η “ΑΝΤΙΓΟΝΗ” αναλαμβάνει την υλοποίηση δύο κύκλων 12 σεμιναρίων τα οποία πρόκειται να ολοκληρωθούν σε διάστημα 3 μηνών με τη συμμετοχή ανέργων μεγαλύτερης ηλικίας οι οποίοι είτε έχουν χάσει την εργασία τους είτε αδυνατούν να βρουν δουλειά.


Το έργο «ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης», που συγχρηματοδοτείται από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, τη Φιλανθρωπική Οργάνωση Hellenic Hope και το Ίδρυμα Μποδοσάκη και πραγματοποιεί η μη κερδοσκοπική εταιρεία “ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία.

 

Στόχοι προγράμματος

  • Η ψυχική ενδυνάμωση των ωφελούμενων ώστε μέσα από συμμετοχική μεθοδολογία και τεχνικές στα σεμινάρια, οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και επίγνωση των δυνατοτήτων τους
  • Η ανταλλαγή προβληματισμών, εμπειριών, φόβων και σκέψεων σε ένα ασφαλές περιβάλλον ελεύθερης έκφρασης
  • Η καλλιέργεια της ψυχικής ανθεκτικότητας με παροχή συμβουλευτικής στήριξης μέσα από συζητήσεις και με την καθοδήγηση των ψυχολόγων του προγράμματος
  • Ο επαγγελματικός αναπροσανατολισμός και η σύνταξη ατομικού σχεδίου δράσης των συμμετεχόντων ανάλογα με τις δυνατότητες και το προφίλ του κάθε συμμετέχοντα

 

Ομάδες στόχου

  • Άνεργοι τρίτης εργασιακής ηλικίας (άνω των 50 ετών)
  • Οι οικογένειες των ανέργων συμμετεχόντων στο πρόγραμμα (έμμεση ομάδα στόχου)

 

 

Δράσεις

 

Οι συναντήσεις θα έχουν δίωρη διάρκεια και θα πραγματοποιούνται μία φορά τη βδομάδα για κάθε ομάδα. Ο αριθμός συναντήσεων για την ολοκλήρωση του κύκλου των σεμιναρίων είναι 12 συναντήσεις ανά ομάδα που προβλέπεται να ολοκληρωθούν σε τρεις μήνες.

 

 

Διάρκεια

 

Το έργο θα ξεκινήσει 8 Μαΐου 2017, οι δύο κύκλοι εργαστηρίων θα πραγματοποιηθούν Σεπτέμβριο – Δεκέμβριο 2017 και το έργο θα λήξει στις 7 Φεβρουαρίου 2018.

 

 

Πηγή Χρηματοδότησης

 

Υλοποιείται στο πλαίσιο το προγράμματος «Σημεία Στήριξης», που συγχρηματοδοτείται από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, τη Φιλανθρωπική Οργάνωση Hellenic Hope και το Ίδρυμα Μποδοσάκη