« Απόκρυψη Αρχική Νέα Η ιστορία Οι συνεργάτες Δίκτυα Fundamental Rights Agency Εκδόσεις Ετικέτες Επικοινωνία

Δραστηριότητες

Προγράμματα Στρογγυλή Τράπεζα Εθελοντισμός

Βιβλιοθήκη

Υλικό τεκμηρίωσης από ΕΕ
και διεθνείς οργανισμούς
Έρευνες και μελέτες
ειδικά για την Ελλάδα
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις για
τη μετανάστευση και το άσυλο
Εξελίξεις σε θέματα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Εκπαιδευτικό Υλικό

Σύνδεσμοι

Οργανισμοί Εταίροι

Μενού

grflagGR | ENenflag

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

INCLUSIVE

Human rights Education for an inclusive Greek school community (INCLUSIVE). Εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα για μια ελληνική σχολική κοινότητα για όλους (INCLUSIVE). Το πρόγραμμα INCLUSIVE στοχεύει στην ενσωμάτωση των μαθητών προσφύγων στη ελληνική σχολική κοινότητα.

περισσότερα...

GET START

Η ιδέα του προγράμματος είναι να δημιουργηθεί μια κοινότητα η οποία θα μοιράζεται χρήσιμες πρακτικές πληροφορίες σχετικά με ανθρωπιστικά ζητήματα. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα ταξιδέψουν στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο για να πάρουν μέρος σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες –τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης- μέσα από τις οποίες θα αποκτήσουν βοηθητικές γνώσεις και δεξιότητες στο πλαίσιο της διαδικασίας της δια βίου μάθησης.

περισσότερα...

Help

Το έργο “SER 124 16” αποτελεί μία πολυμερή προσπάθεια τόσο της Ελλάδας (μέσα από τη συνεργασία των οργανώσεων: “ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία”, “Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες” και “Χαμόγελο του Παιδιού”) όσο και της Σερβίας, να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων στις δύο αυτές χώρες.

περισσότερα...

Νέες μορφές της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη στην περίοδο της μετανάστευσης -NECME

‘Νέες μορφές της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη στην περίοδο της μετανάστευσης’ (NECME -“New Forms of European Citizenship in the Era of Migration”)

περισσότερα...

Comics στην εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων, Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης και Ξενώνας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, Σίνδος Εκπαιδευτικό-καλλιτεχνικό πρόγραμμα για εφήβους/ες

περισσότερα...

< Προηγούμενη - σελίδα από 8 - Επόμενη >