« Απόκρυψη Αρχική Νέα Η ιστορία Οι συνεργάτες Δίκτυα Fundamental Rights Agency Εκδόσεις Ετικέτες Επικοινωνία

Δραστηριότητες

Προγράμματα Στρογγυλή Τράπεζα Εθελοντισμός

Βιβλιοθήκη

Υλικό τεκμηρίωσης από ΕΕ
και διεθνείς οργανισμούς
Έρευνες και μελέτες
ειδικά για την Ελλάδα
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις για
τη μετανάστευση και το άσυλο
Εξελίξεις σε θέματα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Εκπαιδευτικό Υλικό

Σύνδεσμοι

Οργανισμοί Εταίροι

Μενού

grflagGR | ENenflag

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ψυχική Ανθεκτικότητα

Το έργο «Ψυχική Ανθεκτικότητα» αφορά την ψυχική ενδυνάμωση ανέργων ηλικίας 50 ετών και άνω. Στο πλαίσιο αυτό η “ΑΝΤΙΓΟΝΗ” αναλαμβάνει την υλοποίηση δύο κύκλων 12 σεμιναρίων τα οποία πρόκειται να ολοκληρωθούν σε διάστημα 3 μηνών με τη συμμετοχή ανέργων μεγαλύτερης ηλικίας οι οποίοι είτε έχουν χάσει την εργασία τους είτε αδυνατούν να βρουν δουλειά.

περισσότερα...

“Targeted housing and integrated supported services for most vulnerable refugees” – GRC 0217

Το έργο GRC 0217 αποτελεί μία πολυμερή προσπάθεια των Οργανώσεων HELP Hellas, ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και το Χαμόγελο του Παιδιού, η οποία συνίσταται στη μείωση του αριθμού των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο που βρίσκονται σε κίνδυνο.

περισσότερα...

National Integration Evaluation Mechanism (NIEM) ALL IN FOR INTEGRATION

Το ΝΙΕΜ έχει στόχο τη μέτρηση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της ένταξης πληθυσμών που τίθενται υπό διεθνή προστασία.

περισσότερα...

INCLUSIVE

Human rights Education for an inclusive Greek school community (INCLUSIVE). Εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα για μια ελληνική σχολική κοινότητα για όλους (INCLUSIVE). Το πρόγραμμα INCLUSIVE στοχεύει στην ενσωμάτωση των μαθητών προσφύγων στη ελληνική σχολική κοινότητα.

περισσότερα...

GET START

Η ιδέα του προγράμματος είναι να δημιουργηθεί μια κοινότητα η οποία θα μοιράζεται χρήσιμες πρακτικές πληροφορίες σχετικά με ανθρωπιστικά ζητήματα. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα ταξιδέψουν στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο για να πάρουν μέρος σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες –τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης- μέσα από τις οποίες θα αποκτήσουν βοηθητικές γνώσεις και δεξιότητες στο πλαίσιο της διαδικασίας της δια βίου μάθησης.

περισσότερα...

< Προηγούμενη - σελίδα από 7 - Επόμενη >