« Απόκρυψη Αρχική Νέα Η ιστορία Οι συνεργάτες Δίκτυα Fundamental Rights Agency Εκδόσεις Ετικέτες Επικοινωνία

Δραστηριότητες

Προγράμματα Στρογγυλή Τράπεζα Εθελοντισμός

Βιβλιοθήκη

Υλικό τεκμηρίωσης από ΕΕ
και διεθνείς οργανισμούς
Έρευνες και μελέτες
ειδικά για την Ελλάδα
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις για
τη μετανάστευση και το άσυλο
Εξελίξεις σε θέματα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Εκπαιδευτικό Υλικό

Σύνδεσμοι

Οργανισμοί Εταίροι

Μενού

grflagGR | ENenflag

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

FREE YOUR HOPE (HOPE)

Η έλλειψη συνειδητοποίησης των φυλακισμένων μητέρων που ασχολούνται με τα παιδιά τους με ποιοτικό τρόπο είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην εκπαίδευση παιδιών στις φυλακές. Το στυλ επικοινωνίας των μητέρων είναι πολλές φορές ακατάλληλο για τα παιδιά και μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξή τους. Επιπλέον, το προσωπικό των φυλακών βιώνει τεράστιο άγχος και πίεση λόγω της αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων στην εργασία τους. Μία διαρθρωτική και ολοκληρωμένη κατάρτιση σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης των μητέρων και των παιδιών που ζουν με τις μητέρες τους είναι αναγκαία. Ο γενικός στόχος του έργου HOPE είναι η δημιουργία βιώσιμης και υψηλού επιπέδου συνεργασίας μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών στην Τουρκία και την Ελλάδα.

περισσότερα...

Public Urban Green Spaces as the core for Social Innovation and Civil Society(InSocial)

Το InSocial στοχεύει στη δημιουργία, επίδειξη, και ανταλλαγή καλών πρακτικών για την αξιολόγηση των αστικών χώρων πρασίνου και την προώθηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών ωφελειών τους, προκειμένου να συνδεθούν με δράσεις κοινωνικής καινοτομίας και με κοινωνικές δραστηριότητες.

περισσότερα...

Real Expressive Artistic Learning (REAL)

Το REAL στοχεύει στην ανάδειξη, εμψύχωση και δικτύωση νέων ΑΜΕΑ καλλιτεχνών.

περισσότερα...

Τα πάντα RE

Το πρόγραμμα "Τα πάντα RE" αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και της μαθητικής κοινότητας για την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων προσπαθώντας να αντιμετωπίσει το έλλειμμα ενημέρωσης και πληροφόρησης των πολιτών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης σε θέματα ανακύκλωσης, επανάχρησης, προστασίας του περιβάλλοντος και εθελοντισμού.

περισσότερα...

BRIDGES – Building Relationships and Integration by Developing local Groups and Enhancing Solidarity

Στο πρόγραμμα BRIDGES, 9 οργανισμοί από 5 χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία, Κροατία και Ελλάδα) συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν με τις τοπικές κοινότητες τους με στόχο την ενίσχυση της κοινότητας στο σύνολό της, μέσω της ενθάρρυνσης του διαλόγου και της αμοιβαίας συνεργασίας κι εμπλουτισμού μεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών και χωρών υποδοχής.

περισσότερα...

< Προηγούμενη - σελίδα από 10 - Επόμενη >