« Απόκρυψη Αρχική Νέα Η ιστορία Οι συνεργάτες Δίκτυα Fundamental Rights Agency Εκδόσεις Ετικέτες Επικοινωνία

Δραστηριότητες

Προγράμματα Στρογγυλή Τράπεζα Εθελοντισμός

Βιβλιοθήκη

Υλικό τεκμηρίωσης από ΕΕ
και διεθνείς οργανισμούς
Έρευνες και μελέτες
ειδικά για την Ελλάδα
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις για
τη μετανάστευση και το άσυλο
Εξελίξεις σε θέματα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Εκπαιδευτικό Υλικό

Σύνδεσμοι

Οργανισμοί Εταίροι

Μενού

grflagGR | ENenflag

"Democratic and Inclusive School Culture in Operation

πίσω...

Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 20:46


Με αφορμή την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου MICRON! η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετέχει στο Συνέδριο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δημοκρατική εκπαίδευση με τίτλο "Democratic and Inclusive School Culture in Operation (DISCO)" στις 10 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.