« Απόκρυψη Αρχική Νέα Η ιστορία Οι συνεργάτες Δίκτυα Fundamental Rights Agency Εκδόσεις Ετικέτες Επικοινωνία

Δραστηριότητες

Προγράμματα Στρογγυλή Τράπεζα Εθελοντισμός

Βιβλιοθήκη

Υλικό τεκμηρίωσης από ΕΕ
και διεθνείς οργανισμούς
Έρευνες και μελέτες
ειδικά για την Ελλάδα
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις για
τη μετανάστευση και το άσυλο
Εξελίξεις σε θέματα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Εκπαιδευτικό Υλικό

Σύνδεσμοι

Οργανισμοί Εταίροι

Μενού

grflagGR | ENenflag

Έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την επαγγελματική αστυνόμευση στην Ελλάδα : η μεταχείριση των συλληφθέντων προσώπων και οι συνέπειες

πίσω...

Συμβούλιο‑της‑Ευρώπης, αστυνομίαΤετάρτη 31 Ιουλίου 2019 08:58