« Απόκρυψη Αρχική Νέα Η ιστορία Οι συνεργάτες Δίκτυα Fundamental Rights Agency Εκδόσεις Ετικέτες Επικοινωνία

Δραστηριότητες

Προγράμματα Στρογγυλή Τράπεζα Εθελοντισμός

Βιβλιοθήκη

Υλικό τεκμηρίωσης από ΕΕ
και διεθνείς οργανισμούς
Έρευνες και μελέτες
ειδικά για την Ελλάδα
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις για
τη μετανάστευση και το άσυλο
Εξελίξεις σε θέματα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Εκπαιδευτικό Υλικό

Σύνδεσμοι

Οργανισμοί Εταίροι

Μενού

grflagGR | ENenflag

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

πίσω...

Δευτέρα 27 Μαΐου 2019 14:06


Η "ΑΝΤΙΓΟΝΗ" προκηρύσσει 10 θέσεις για εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίηση της Πράξης “Τα Πάντα RE”, η οποία ”, η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει στις 10 Ιουνίου 2019
 και ώρα 17:00. Στην επισύναψη θα βρείτε ολόκληρο το κείμενο της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.