« Απόκρυψη Αρχική Νέα Η ιστορία Οι συνεργάτες Δίκτυα Fundamental Rights Agency Εκδόσεις Ετικέτες Επικοινωνία

Δραστηριότητες

Προγράμματα Στρογγυλή Τράπεζα Εθελοντισμός

Βιβλιοθήκη

Υλικό τεκμηρίωσης από ΕΕ
και διεθνείς οργανισμούς
Έρευνες και μελέτες
ειδικά για την Ελλάδα
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις για
τη μετανάστευση και το άσυλο
Εξελίξεις σε θέματα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Εκπαιδευτικό Υλικό

Σύνδεσμοι

Οργανισμοί Εταίροι

Μενού

grflagGR | ENenflag

«Λέξεις που οδηγούν στο μίσος»

πίσω...

Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 07:38


Η ‘ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το ρατσισμό, την οικολογία, την ειρήνη και τη μη βία’ οργανώνει στις 17 Μαΐου, ώρα 10.30 π.μ. ημερίδα σχετικά με τη ρητορική μίσους στην Ελλάδα και την Ευρώπη με τίτλο «Λέξεις που οδηγούν στο μίσος».
Στη συγκεκριμένη ημερίδα θα γίνουν ομιλίες σχετικά με την έννοια της ρητορικής μίσους, της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, τα εγκλήματα μίσους και την αντιρατσιστική νομοθεσία και τα όρια της ελευθερίας τους τύπου. Επιπλέον θα πραγματοποιηθεί εργαστήρι σχετικά με τις στρατηγικές αντιμετώπισης και θα παρουσιαστεί η έκθεση της οργάνωσής μας στην οποία καταγράφονται περιστατικά ρητορικής μίσους κατά το 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με marianna@antigone.gr και 2310 285 688